Sygdom og eksamen

Er du blevet syg i forbindelse med eksamen?

 

Sygdom o.l. før eksamen

Hvis du efter frameldingsfristens udløb er blevet syg – og som følge heraf ikke kan deltage i en given eksamen, skal du straks kontakte din læge for en lægeattest.

Lægeattesten skal sendes til HD-sekretariatet (evt. vedlagt anmodning om sygeeksamen). HD-sekretariatet skal have modtaget lægeattesten senest 8 dage efter den pågældende eksamensdato for at en eksamen kan blive afmeldt og ikke tælle som et eksamensforsøg. Du skal selv betale lægeattesten.

Tilsvarende kan din eksamen blive afmeldt, hvis alvorlig sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie samt andre ekstraordinære forhold måtte forhindre din deltagelse i en given eksamen. Dette forudsætter dog, at du fremsender en begrundet ansøgning samt evt. relevant dokumentation til Studienævnet for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab (Studienævn for EVU). Studienævnet skal have modtaget din ansøgning senest 8 dage efter den pågældende eksamensdato.

 

Syg under eksamen

Hvis du bliver syg under en eksamen, skal du samme dag søge læge og herefter omgående sende lægeattest, der dokumenterer sygdommen, til HD-sekretariatet (evt. vedlagt ansøgning om deltagelse i sygeeksamen).

Din eksamensbesvarelse vil herefter ikke blive bedømt og eksamen ikke tælle som et eksamensforsøg. Du skal selv betale lægeattesten.

 

Sygeeksamen

Læs siden efter eksamen

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies