Skip to main content

Før eksamen

Eksamenstilmelding

Når du er tilmeldt undervisningen i et fag, er du også automatisk tilmeldt eksamen i samme. Dette gælder også for en evt. re-eksamen indenfor samme undervisningsår.

Hvis du på grund af sygdom o.l. har fået dispensation til at deltage i en sygeeksamen, vil du blive kontaktet af HD-sekretariatet med henblik på tilmelding.

Det er derfor vigtigt, at du altid tjekker dine eksamenstilmeldinger på studenterselvbetjeningen i god tid inden eksamen. Hvis du er i tvivl om noget eller har spørgsmål til din eksamen, kan du altid kontakte HD-sekretariatet.

 

Eksamenframelding

Du kan framelde dig en eksamen enten via studenterselvbetjeningen på Internettet eller ved skriftligt (f.eks. pr. mail) at kontakte HD-sekretariatet.

Fristen for rettidig framelding er altid ugedagen før den pågældende eksamen starter op.

Konkret indebærer dette ved:

  • Skriftlige eksamener - ugedagen før en eksamen finder sted
  • Alle former for skriftlige hjemmeprøver (cases, projekter mv.) – ugedagen før den dag, hvor opgaven bliver udleveret
  • Hjemmeprøver, der ikke skal udarbejdes på baggrund af en udleveret tekst og/eller som ikke er underlagt en fælles opstartsdato – ugedagen før den dag, hvor opgaven skal afleveres
  • Mundtlige eksamener – ugedagen før den 1. eksamensdag i faget på dit hold

Hvis en eksamen således bliver afholdt en mandag og/eller en opgavetekst bliver udleveret en mandag, så vil sidste rettidige frameldingsfrist altså være mandagen før.

Hvis du framelder dig en eksamen efter fristen, vil du blive registreret som ”udeblevet” og for at have brugt et eksamensforsøg (der gælder særlige regler ved sygdom o.l.).

Bemærk: Uanset om du framelder dig en eksamen rettidig eller ej, så kan ikke udnyttede eksamensforsøg ikke overføres til efterfølgende undervisningsår (jf. de udmeldte betingelser omkring deltagerbetalingen).

 

Eksamensbekræftelse

Du kan som tidligere nævnt altid tjekke dine eksamenstilmeldinger på studenterselvbetjeningen.

 

Praktiske informationer om den enkelte eksamen:

Ved de skriftlige eksamener vil HD-sekretariatet ca. 1 uge før eksamen pr. mail informere dig om en række forhold i forbindelse med din eksamen; f.eks. adresser og lokaler, eksamenslister samt dato for offentliggørelse af karaktererne.

Ved de mundtlige eksamener får du pr. mail eller via Digital eksamen tilsendt den endelige eksamensplan (adresse, lokale, liste over eksamensrækkefølge mv.).

Du kan kun få adgang til eksamenslokalet, hvis du står på de endelige eksamenslister. Du skal derfor kontrollere, at du står på listerne over de fag, som du har tilmeldt dig til eksamen i. Hvis du er i tvivl om noget, skal du hurtigst muligt kontakte HD-sekretariatet.

 

Skriftlige eksamener med brug af egen PC

Ved de skriftlige eksamener, er du tilmeldt som bruger af egen PC. Ved eksamens afslutning uploader du løsningen på Digital eksamen. Er der problemer med adgangen til Digital eksamen kontaktes eksamensvagten.

 

Dispensationer

Det er vigtigt, at du får eventuelle dispensationer bragt i orden i god tid før eksamen. 

Eksempler på forhold, der kræver dispensation, kunne være:

  • at du har ønsker om forlænget tid til eksamen: husk at vedlægge relevant dokumentation, f.eks. en lægeerklæring
  • at du har ønske om at blive placeret i et særligt lokale eller har andre ønsker; evt. relevant dokumentation vedlægges
  • at du har anvendt de tilladte 3 eksamensforsøg i et fag

Såfremt du måtte ønske dispensation, skal du altid sende en begrundet ansøgning til Studienævnet for efter- og videreuddannelse ved SDU eller hd@sam.sdu.dk - husk at vedlægge relevant dokumentation.

Bemærk: Du er ikke berettiget til at gå til eksamen i noget fag før en dispensation er godkendt.

Sidst opdateret: 05.10.2022