Skip to main content

Fagbeskrivelser (aktuelle)

BEMÆRK vedrørende eksamensafviklingen for  igangværende undervisningsperiode (efterårssemester 2020): Mundtlige eksaminer afvikles online og skriftlige eksaminer afvikles fysisk.  Enkelte undtagelser kan forekomme, hold derfor øje med din eksamensplan.

 

FORBEHOLD: Eventuelle ændringer i anbefalinger og retningslinjer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og sundhedsmyndighederne som følge af COVID-19, kan medføre behov for mindre ændringer i form og tidspunkter for undervisning og eksamen ift. angivelserne i fagbeskrivelserne.

Ændringer vil blive oplyst på fagenes sider i BB/ITL. 

 

Fagbeskrivelser - efterår 2021

Fagbeskrivelser - forår 2021

Fagbeskrivelser - efterår 2020

Fagbeskrivelser - forår 2020

Fagbeskrivelser - efterår 2019