Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er tilrettelagt som et deltidsstudium over 2 år. I forløbet indgår - udover de obligatoriske fag - også valgfag, hvor du kan fordybe dig indenfor en række fagområder.

Uddannelsens samlede omfang er på 60 ECTS-point. 
Læs mere om ECTS-point hos Undervisningsministeriet

Uddannelsen består af:
  • Fem obligatoriske fag
  • Ét til to valgfrie fag
  • Afgangsprojekt 
1. semester (efterår) ECTS-point
Operations and Supply Chain Management 15
2. semester (forår)
Supply Chain Costing 5
Supply Chain Design 5
Supply Chain Analytics 5
3. semester (efterår)
Praktisk seminar 5
Valgfag | 1-2 fag i alt 10
4. semester (forår)
Afgangsprojekt 1 5


I ALT 60

Læs om fagene i  fagbeskrivelserne som er et overblik over fagets indhold og eksamensform.