Skip to main content

Uddannelsens opbygning

HD 2. del Supply Chain Management 

Uddannelsen er tilrettelagt som et deltidsstudium over 2 år (4 semestre). I forløbet indgår, udover de obligatoriske fag, også 2 valgfag, hvor du kan fordybe dig indenfor en række fagområder – også i fag, udbudt på andre HD 2. dels specialer.

Du kan læse nærmere om det enkelte fags indhold, litteratur mv. ved at klikke på faget i nedenstående oversigt. Se også oversigten i menuen til højre.

1. SEMESTER - efterår

Operations and Supply Chain Management (15 ECTS)

2. SEMESTER - forår

Supply Chain Costing (5 ECTS)
Supply Chain Design & Innovation (5 ECTS)
Supply Chain Analytics (5 ECTS)

3. SEMESTER - efterår

Praktisk seminar (5 ECTS)
Valgfag 1 (5 ECTS)
Valgfag 2 (5 ECTS)

4. SEMESTER - forår

Afgangsprojekt (15 ECTS)

               

Uddannelsen gennemføres over 13-15 uger i de enkelte semestre.

Den samlede arbejdsbelastning udtrykkes gennem fagets antal ECTS, hvor 1 ECTS svarer til ca. 27 arbejdstimer. Det vil sige, at i for eksempel faget Supply Chain Costing skal du forvente at lægge ca. 135 arbejdstimer for at kunne følge faget ideelt set (læsning, opgaveløsning, forberedelse, deltagelse i undervisning og eksamensarbejdet).