Skip to main content

Få støtte til HD 2. del eller anden diplomuddannelse

Fra efteråret 2018 er det blevet muligt at søge op mod 10.000 kr. i tilskud til undervisning på HD 2. del samt til diplomuddannelserne Diplom i stærkstrøm og Diplom i bioteknologi, procesteknologi og kemi.

Pengene kommer fra den såkaldte Omstillingsfond, der skal gøre det mere attraktivt at efteruddanne sig, hvis man er faglært eller ufaglært i beskæftigelse. Tilskuddet gælder både enkeltfag og samlede forløb.

Vær opmærksom på to vigtige ting før du søger:

  1. Tilskuddet gælder kun for fag, der starter efter 1. juli 2020
  2. Du skal have indsendt ansøgning til HD 2. del (hvis du skal starte på 1. semester) eller have tilmeldt dig til undervisningen 3. semester på Selvbetjeningen, når du søger tilskuddet

Nederst på denne side besvarer vi nogle af de hyppigste spørgsmål, vi får om at søge midler fra fonden. Har du andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på  omstillingsfond@sdu.dk

Sådan søger du om støtte:

Fag i efteråret 2020:
Der er nu åbnet for ansøgninger om tilskud fra Omstillingsfonden for efteråret 2020.

Fondsmidlerne tildeles efter først-til-mølle-princippet, og der kan søges så længe der er midler, dog inden første undervisningsgang.

Fondsmidlerne tildeles efter først-til-mølle-princippet, og der kan søges så længe der er midler, dog senest ved kursusstart.

For at komme i betragtning til tilskudspuljen i 2020 skal du sende en mail til omstillingsfond@sdu.dk med oplysninger om, hvilken uddannelse/hvilket fag du har søgt om optagelse på og vedhæfte en underskrevet  ”Tro- og loveerklæring for tilskud fra Omstillingsfonden”.

 

Kan jeg få støtte fra Omstillingsfonden?

Du skal opfylde en række krav for at kunne søge om støtte fra Omstillingsfonden:

1) Du skal have en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller tilsvarende som højeste fuldførte uddannelse.
Du kan således ikke få støtte, hvis du har en af følgende videregående uddannelser:

  • En erhvervsakademiuddannelse
  • En akademiuddannelse
  • En bacheloruddannelse
  • En professionsbacheloruddannelse

Bemærk at HD 1. del ikke er en videregående uddannelse. Har du en HD 1. del (og ikke anden uddannelse på tilsvarende eller højere niveau), har du mulighed for at søge om støtte til fag på HD 2. del.

2) Du skal være i beskæftigelse og ansat ved kursusstart, det vil sige, at:

  • Du skal være ansat som medarbejder på hel- eller deltid i Danmark
  • Hvis du er selvstændig kan du ikke modtage tilskud med mindre du også er i et ansættelsesforhold.
  • Fuldtidsstuderende på videregående uddannelser kan ikke modtage tilskud.

3) Du skal være tilmeldt et modul på HD 2. del eller en anden diplomuddannelse 
Kursister på HD 1. del er ikke omfattet af omstillingsfonden, da uddannelsen ikke er en akademi- eller diplomuddannelse men ”et erhvervsøkonomisk grundforløb”, der kvalificerer til optagelse på den ”erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 2. del”, jf. Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD-uddannelsen).

4) Du må endnu ikke have opbrugt det årlige maksimumsbeløb på 10.000 kr. i tilskud fra Omstillingsfonden.

5) Du skal underskrive en tro- og love-erklæring.
Med erklæringen bekræfter du rigtigheden af oplysninger om din uddannelsesbaggrund, beskæftigelsessituation og tidligere tilskud fra Omstillingsfonden samme år.

Kan jeg ikke få støtte til HD 1. del?
Nej, der er desværre ikke mulighed for at få støtte til HD 1. del. Se punkt 3 i listen over krav til at kunne søge om støtte.
Kan jeg få støtte, hvis jeg læser HD 2. del eller anden diplomuddannelse, og allerede har en akademiuddannelse?
Du kan desværre ikke søge om støtte, hvis du har en akademiuddannelse eller lignende videregående uddannelse. Se punkt 1 i listen over krav til at kunne søge om støtte.
Hvor meget støtte kan jeg få?
Du kan maksimalt få 10.000 kr. pr. kalenderår fra Omstillingsfonden. Se også punkt 4 under punktet "Kan jeg få støtte fra Omstillingsfonden?". Du skal således ikke forvente at kunne få støtte til en hel uddannelse på denne måde. Derudover er der ingen garanti for, at du får støtte igen til kommende semestre, selvom du har fået støtte én gang.
Hvad gør jeg, hvis prisen på kurset overstiger 10.000 kr.?
Du kan højst få et tilskud på 10.000 pr. kalenderår. Så hvis du får et tilskud og skal deltage i et kursus, der koster mere end 10.000 kr., så sender vi en faktura til dig på det resterende beløb.
Hvis prisen på kurset er lavere end 10.000 kr., kan jeg så overføre pengene til næste semester?
Nej, du skal sende en ny ansøgning om tilskud, når du er tilmeldt et nyt kursusmodul. Bemærk, at der ikke er nogen garanti for, at du modtager tilskuddet igen næste semester.
Baggrund for Omstillingsfonden

Som en del af trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter giver en ny omstillingsfond tusindvis af danskere mulighed for at tage gratis uddannelsesmoduler på akademi- eller diplomuddannelser. Årligt vil der blive afsat 65 millioner til efteruddannelse for ufaglærte og faglærte.

Læs mere om fonden