Skip to main content

Fagbeskrivelser (aktuelle)

FORBEHOLD: Eventuelle ændringer i anbefalinger og retningslinjer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og sundhedsmyndighederne som følge af COVID-19, kan medføre behov for mindre ændringer i form og tidspunkter for undervisning og eksamen ift. angivelserne i fagbeskrivelserne.

 

Ændringer vil blive oplyst på fagenes sider i BB/ITL.

 

Fagbeskrivelser E21

Fagbeskrivelser F21

Fagbeskrivelser E20 (1. semester – ny studieordning)

Fagbeskrivelser E20 (3. semester - gl. studieordning)

Fagbeskrivelser F20

 

Fagbeskrivelser E19