Love og regler

Relevante love og regler for HD studiet:

 

Studieordning:

Studieordning, årgang 2014 (gældende for studerende, der er påbegyndt pr. september 2010 ff.)

(studieordning opdateres løbende)

Love:
Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. 

Bekendtgørelser: 
Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomprøve HD
(Uddannelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede uddannelser
(Eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse
(Karakterbekendtgørelsen)

Interne regler og retningslinier:
Regler for afholdelse af prøver (eksamen) i udlandet på HD- og Masterstudier

Regler ved eksamen på Samfundsvidenskab