Eksamen

Afgangsprojekt:
Kontrakt til afgangsprojekt (pdf)
Kontrakt til afgangsprojekt (word)
- Retningslinjer for afgangsprojekt
- Vejledning i skrivning af afgangsprojekt

Eksamensplanerne for sommereksamen 2020 offentliggøres her på siden primo april.

Tidsplaner og opdateringer

Tidsplanen for de mundtlige prøver meddeles af underviseren/vejlederen forud for eksamen – husk at møde op i god tid!

Eksamensplanen/tidsplanen kan ændre sig, og i så fald vil du blive informeret via SDU-mail eller BlackBoard. Hold derfor øje med din SDU-mail og med BlackBoard.

Husk at kigge hele eksamensplanen igennem, da mange prøver løber over flere dage.
Betegnelsen ”Kombineret prøve” kan dække over flere forskellige prøveformer. Tjek fagbeskrivelsen for nøjagtig info om den pågældende prøve.

Karakterer og omprøve

Dine karakterer kan ses via studenterselvbetjeningen, når de er registreret. Bemærk, at der kan gå op til 4 uger efter du har været til skriftlig stedprøve/afleveret den skriftlige rapport (prøver der evalueres på baggrund af en skriftlig rapport alene), før karakteren offentliggøres.

Hvis du skal til omprøve (=reeksamen/sygeprøve), skal du tilmelde dig via https://spoc.sdu.dk -> Uddannelsesjura & Registratur -> Eksamens til- og afmelding indenfor 8 dage efter du har modtaget din karakter. Husk at angive den korrekte fagkode ved tilmeldingen.

Omprøverne i vintereksamensperioden finder som udgangspunkt sted i løbet af februar.
Omprøverne i forbindelse med sommereksamen finder som udgangspunkt sted i løbet af august.
For yderligere spørgsmål kontakt venligst din studiesekretær.

Eksamensregler

Det er vigtigt, at du sætter dig ind i de generelle eksamensregler på SDU i god tid inden eksamen, ligesom vi opfordrer dig til at læse informationerne ”Syg til eksamen” og ”Eksamenssnyd”, som du også finder her på siden.


 

 

Diplom

Teknisk Diplom i Stærkstrømsteknologi

Teknisk Diplomuddannelse i Bioteknologi, Procesteknologi og Kemi

Syg til eksamen?

SDU har regler for, hvad du skal gøre.

Læs mere

Eksamenssnyd

Du snyder dig selv, hvis du snyder til eksamen. La' vær.

Læs mere