Skip to main content

Merit

Få et kursus fra en anden uddannelse overført til denne uddannelse

Har du tidligere bestået en uddannelse eller dele af én, kan du søge om at få fag/kurser overført til din uddannelse på SDU – det kaldes merit.

Det kan også være, at du ønsker at tage kurser på et andet universitet? Eller måske ønsker du at læse tilvalg på et andet universitet eller individuelt tilrettelagt tilvalg? I den forbindelse skal du søge om en forhåndsgodkendelse – det kaldes forhåndsmerit.

Her ser du eksempler på en række forskellige situationer, hvor du skal eller kan søge om merit eller forhåndsmerit.

Har du gennemført en del af en uddannelse skal du søge startmerit
Har du tidligere bestået dele af en uddannelse (ét eller flere kurser), men ikke afsluttet uddannelsen, skal du søge om at få kurserne overført til din uddannelse på SDU. Det er et lovkrav og kaldes startmerit.

Det skal du sende med din ansøgning

 • Angiv hvilken uddannelse, du tidligere har læst
 • Indsæt link til en studieordning eller fagbeskrivelser for de kurser, du har bestået
 • Upload eksamensudskrift for de beståede kurser

Søg startmerit senest 1. oktober
Du skal søge hurtigst muligt og senest den 1. oktober det år, hvor du er optaget på SDU. Årsagen er, at du måske kan få startmerit for kurser allerede på 1. semester.  Du skal søge via SPOC og vælge blanketten: Ansøgning om startmerit.

Har du tidligere gennemført en hel uddannelse kan du søge merit, hvis du ønsker det
Har du tidligere bestået en hel uddannelse, kan du vælge at søge om at få kurserne overført til din uddannelse på SDU. Det kan fx være enkelte kurser eller hele semestre. På den måde kan du måske forkorte din nye uddannelse tidsmæssigt. Det kan her være relevant for dig, at lave en individuel studieplan 

Niveauet og indholdet skal matche
Du kan søge merit for kurser, der er på samme niveau (dvs. bachelor- eller kandidatniveau) og hvor indholdet kan ligestilles med indholdet på din uddannelse på SDU. Det betyder, at det er nemmere at få merit for valgfag end for obligatoriske kurser. Obligatoriske kurser har ofte en detaljeret kursusbeskrivelse, mens valgfag er mere åbne.  Det er kun i begrænsede tilfælde, at du kan få merit for kurser, der ikke er på bachelor- eller kandidatniveau.

Du kan ikke få merit for kurser på samme uddannelse
Har du fx taget et kursus på din bacheloruddannelse, og du sidenhen vælger et sidefag hvor det samme kursus indgår, kan du ikke få det til at tælle med to gange. 

Det skal du sende med din ansøgning

 • Angiv hvilket fag, du tidligere har bestået på din anden uddannelse
 • Angiv hvilket fag på din nuværende uddannelse, som du mener kan meritdækkes af det fag, du tidligere har bestået
 • Vedlæg fagbeskrivelse for det kursus, du tidligere har bestået 

Du skal søge via SPOC  og vælge blanketten: Ansøgning om godkendelse af merit.

Du skal søge om forhåndsmerit, hvis du ønsker at:

 • studere i udlandet.
 • tage kurser på andre universiteter som gæstestuderende.
 • tage dit sidefag/tilvalg på et andet universitet.

Orienter dig i uddannelsens forløbsmodel
Før du søger, er det en god idé, at du orienterer dig i uddannelsens forløbsmodel. Her får du fx et overblik over hvor mange valgfrie elementer som indgår i din uddannelse og anbefalinger til, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at studere i udlandet.

Retningslinjer

 • Du kan søge forhåndsmerit for kurser, der er på samme niveau som din uddannelse på SDU (dvs. bachelor- eller kandidatniveau).
 • Kursernes indhold skal kunne ligestilles med indholdet på din uddannelse på SDU:
  • Ønsker du forhåndsmerit for obligatoriske kurser, skal kurserne være i tråd med de obligatoriske kursers fagbeskrivelse.
  • Ønsker du at få forhåndsmerit for valgfag, er der færre begrænsninger, men de meritterede kurser skal dog også ligge indenfor valgfagets rammer.
  • Kurserne skal minimum have samme ECTS-vægtning som de tilsvarende kurser i din forløbsmodel. 
  • Udenlandske kurser skal ofte ses som en ’pakke’, der samlet set skal vægte 30 ECTS = et semester.

Søg gerne om flere forskellige muligheder
Det kan være en god idé, at du søger om forhåndsmerit for flere forskellige muligheder og kombinationer i tilfælde af, at du ikke får dit første ønske opfyldt.

Søg forhåndsmerit i god tid

Det er en god idé at søge forhåndsmerit i god tid, så studienævnet kan nå at behandle din ansøgning. Søger du inden udgangen af april for kurser i efterårssemestret og inden udgangen af november for kurser i forårssemestret, kan studienævnet nå at behandle din ansøgning inden semesterstart. Tjek hvornår dit studienævn mødes næste gang, så du ved hvornår din ansøgning kan blive behandlet.

 

Når du har fået forhåndsmerit

 • ... kan du søge om optagelse på kurser på andre universiteter i ind- eller udland.
 • ... kan du få underskrevet ”Learning Agreement” via SPOC (Learning Agreement skal du bruge som Erasmus-studerende).

Hvis kurser ikke oprettes eller du ikke bliver optaget
Hvis kurser ikke bliver oprettet eller du ikke bliver optaget, skal du søge om ændring af din forhåndsmerit hurtigst muligt. For forårets kurser skal du søge senest den 1. januar og for efterårets kurser senest den 1. august.

Send dit eksamensbevis, når du har bestået kurserne
Hvis du har taget kurser på et andet universitet skal du, når du har bestået kurserne, sende dit eksamensbevis til Uddannelsesjura & Registratur (eksamenskontoret) via SPOC.  Husk at medsende en karakterskala, hvis du har læst i udlandet. Du vil herefter få merit.

Krav til din ansøgning

 • Angiv hvilke fag, du planlægger at følge ved gæsteinstitutionen
 • Angiv hvilke fag på din uddannelse, som du mener kan meritdækkes af fag fra gæsteinstitutionen
 • Vedlæg fagbeskrivelser for fagene ved gæsteinstitutionen

Du skal søge via SPOC og vælge blanketten: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit.


Du  vil læse et kursus på SDU, som ikke indgår i din uddannelse 
Hvis du vil læse et kursus på SDU, som ikke indgår i din studieordning, eller et valgfag, som ikke er godkendt af studienævnet, skal det godkendes på forhånd i studienævnet.

 • Er kurset udbudt af et andet fakultet på SDU?
  Du skal - inden du søger forhåndsgodkendelse i studienævnet - kontakte den pågældende uddannelse og evt. søge om tilladelse til at tage kurser på uddannelsen. Det kaldes at søge om at blive intern gæstestuderende.

 • Er kurset udbudt på Humaniora?
  Det er en god idé, at du  - inden du søger om forhåndsgodkendelse i studienævnet - kontakter studiesekretæren på den pågældende uddannelse og hører, om der er plads på holdet.

 • Hvis du søger om forhåndsgodkendelse af kurser udenfor din studieordning, skal det have samme ECTS-vægtning, som det kursus, det skal erstatte.

Det skal du sende med din ansøgning

 • Angiv hvilke kurser, du planlægger at følge ved anden uddannelse
 • Angiv hvilke kurser på din uddannelse, som du mener kan meritdækkes af kurser fra anden uddannelse
 • Vedlæg fagbeskrivelse for kurser ved anden uddannelse

Du skal søge via SPOC og vælge blanketten: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternativt fag på SDU.

Søg forhåndsmerit i god tid

Det er en god idé at søge forhåndsmerit i god tid, så studienævnet kan nå at behandle din ansøgning. Søger du inden udgangen af april for kurser i efterårssemestret og inden udgangen af november for kurser i forårssemestret, kan studienævnet nå at behandle din ansøgning inden semesterstart. Tjek hvornår dit studienævn mødes næste gang, så du ved hvornår din ansøgning kan blive behandlet.

 

Når du har fået godkendt kurset
Kan du tilmelde dig kurset ved at skrive til Uddannelsesjura & Registratur via SPOC.


Projektorienteret forløb er et ulønnet fagligt relevant ophold i en organisation eller virksomhed. Et selvstuderet emne er en eksamen indenfor et område, som du ikke har fået undervisning i.

Hvordan gør  du?
Ønsker du et projektorienteret forløb eller et selvstuderet emne, og er det ikke i forvejen en del af din uddannelse, skal du søge om forhåndsgodkendelse, dvs. forhåndsmerit. I din uddannelses forløbsmodel kan du se, om projektorienteret forløb eller selvstuderet emne er en del af din uddannelse.  Her kan  du også se, hvilke elementer i din uddannelse, et projektorienteret forløb eller selvstuderet emne bedst kan afløse, hvis det ikke er en del af uddannelsen.

Krav til din ansøgning
Du skal fagligt begrunde din ansøgning om et projektorienteret forløb eller selvstuderet emne. Derudover skal du medsende dokumentation:

 • Projektorienteret forløb: Du skal hurtigst muligt aflevere en underskrevet projektaftale og vejlederkontrakt – se Projektorienteret forløb. Det skal fremgå af projektaftalen, hvad det faglige indhold er, og hvilken relevans det har for din uddannelse. Det faglige indhold skal være i tråd med kursets fagbeskrivelse. 
 • Selvstuderet emne: Vedhæft beskrivelse af emne og petitum, som er underskrevet af din vejleder. Spørg din studiesekretær om der er en særlig kontrakt til selvstuderet emne og om der er en afleveringsfrist, du skal overholde.

Du skal søge via SPOC og vælger blanketten: Projektorienteret forløb/Selvstuderet emne.

Lav en plan B til dit projektorienterede forløb!
Det er en god idé, at du laver en plan B til dit projektorienterede forløb og søger om forhåndsgodkendelse af den i forbindelse med, at du søger om dit projektorienterede forløb. Din plan B kan fx bestå af kurser på SDU eller på andre universiteter. Skulle du være så uheldig, at du ikke når at få en aftale med en virksomhed/organisation, har du et alternativ ved hånden.

Senest den 1. august skal du give besked til Uddannelsesjura & Registratur  via SPOC, hvis du ikke har fået en aftale med en virksomhed/organisation, og du derfor ønsker at benytte din plan B.


Du søger startmerit, merit og forhåndsmerit hos studienævnet via SPOC. Du skal søge senest 7 dage før det møde, hvor du gerne vil have din ansøgning behandlet.

Se hvornår dit studienævn mødes næste gang.

Dokumentation
Husk at vedhæfte relevante dokumenter i din ansøgning. Har du ikke dokumenterne på ansøgningstidspunktet, er det en god idé at skrive, at du eftersender dem. Hvis du har mange dokumenter/bilag, kan du med fordel samle dem i én fil.

Studienævnet afgør din ansøgning
Studienævnet vurderer, om de kan godkende din ansøgning om merit. Når studienævnet har behandlet din ansøgning, får du svar på din studentermail senest 14 dage efter mødet er afholdt.Du skal søge om forhåndsmerit, hvis du ønsker at:

 • Studere i udlandet, se også her
 • Tage fag/kurser på andre danske universiteter som del af din uddannelse på SDU 
 • Tage andre fag/kurser på SDU, end dem som indgår i din studieordning, eller dem som er forhåndsgodkendt af dit studienævn

Før du søger om forhåndsmerit, skal du orientere dig i din studieordning. Her kan du ofte læse anbefalinger til eksempelvis, hvornår du mest hensigtsmæssigt kan studere i udlandet. Kontakt eventuelt en faglig vejleder for hjælp til ansøgningen.  

Endvidere skal du være opmærksom på følgende retningslinjer: 

 • Hvis du ønsker at erstatte obligatoriske fag på din SDU-uddannelse, skal du finde fag/kurser, som dækker fagbeskrivelsen i din studieordning
 • Hvis du ønsker at erstatte et valgfag, er der færre begrænsninger. Valgfaget skal dog fortsat ligge inden for din studieordnings rammer
 • Fagene/kurserne skal være på samme niveau, som på din SDU-uddannelse - dvs. på enten bachelor -eller kandidatniveau 
 • Fagene/kurserne skal minimum have samme ECTS-vægtning som tilsvarende fag/kursus i din studieordning. SDU-fag/kurser skal have samme ECTS-vægtning. Udenlandske fag/kurser skal ofte ses i sammenhæng - dvs. som en pakke der samlet set skal vægte 30 ECTS for et semester
 • Husk at være opmærksom på aktivitetskravet på 45 ECTS hvert år. Derfor anbefales du at finde og angive flere muligheder og kombinationer, hvis du ikke er sikker på at komme ind på de ønskede fa/kurser
 • Hvis du ønsker et fag/kursus ved et andet fakultet på SDU end Humaniora, skal du først kontakte det relevante studium – herunder evt. ansøge om tilladelse
 • Hvis du ønsker fag/kurser på SDU, Humaniora, anbefales du først at kontakte studiesekretariatet på det pågældende studium for at høre, om der er plads
 • Du kan kun ændre i din forhåndsmerit, hvis forløbet ikke kan gennemføres som planlagt

Det anbefales, at du søger dit studienævn om forhåndsmerit: 

 • Senest den 25. november for fag/kurser i forårssemester    
 • Senest den 5. maj for fag/kurser i efterårssemester
 • Vær opmærksom, hvornår dit studienævn holder næste møde, dit studienævns frister for indsendelse af ansøgninger samt behandlingstider.
 • Efter studienævnsmødet vil du modtage en afgørelse. Den kan du bruge til at:
  • Blive tilmeldt fag/kurser på SDU ved henvendelse til Studenterservice gennem www.sdu.dk/spoc
  • Blive optaget på fag/kurser på andre universiteter i ind- eller udland.
  • Få underskrevet Learning Agreement ved henvendelse til Studenterservice gennem www.sdu.dk/spoc
 • Du er selv ansvarlig for tilmelding til fag/kurser
 • Hvis det skulle vise sig, at undervisningen ikke udbydes i dine ønskede fag/kurser, eller hvis du ikke er blevet optaget, skal du søge om ændring af din forhåndsmerit hurtigst muligt og:
  • Senest den 1. januar for fag/kurser i forårssemester
  • Senest den 1. august for fag/kurser i efterårssemester
 • Så snart du har modtaget eksamensbevis for forhåndsgodkendte fag/kurser bestået på andre universiteter i ind- eller udland, skal du sende dem til Eksamen via www.sdu.dk/spoc. Husk at medsende en karakterskala, hvis du har læst fag/kurser i udlandet. Hvis det drejer sig om fag/kurser på SDU, skal du ikke foretage dig noget.
 • Du vil herefter få den endelige merit.

Kontakt din studienævnssekretær, hvis du har spørgsmål til ovenstående frister og procedurer.

Når du har bestået de fag/kurser, som du har fået forhåndsgodkendt, skal du sende eksamensbeviset ind til Registrering & Legalitet via SPOC – ikke til studienævnet.

Det er vigtigt, at der på dit eksamensbevis står de samme fag/kurser, som du har fået forhåndsgodkendt. Hvis Registrering & Legalitet ikke kan genkende dine fag/kurser, vil din merit ikke umiddelbart kunne blive udført, og du vil blive bedt om at dokumentere, at fagene/kurserne stemmer overens.

Hvis du har læst fag/kurser i udlandet, så husk at vedlægge en karakterskala fra dit værtsuniversitet, som fortæller, hvilken karakter, man skal have for at bestå et fag/kursus. Fag/kurser bestået i udlandet vil dog blive meritoverført med karakterangivelsen bestået/ikke-bestået.

Har du gennemført en uddannelse, kan du søge om at få et eller flere fag/kurser godskrevet som led i din nye uddannelse.

Generelt gælder det, at du kan søge om merit, hvis du har bestået eksamen i tilsvarende fag/kurser på samme niveau (dvs. enten bachelor eller kandidat).

Hvis du ønsker merit for obligatoriske fag/kurser på din SDU-uddannelse, skal du have bestået fag/kurser, som dækker fagbeskrivelsen i studieordningen på din SDU-uddannelse. Hvis du ønsker merit for et valgfag, er der færre begrænsninger. Fagene/kurserne skal være på samme niveau, som på din SDU-uddannelse - dvs. på enten bachelor -eller kandidatniveau.

Du kan dog ikke få merit for fag/kurser fra samme uddannelse, fx hvis et fag/kursus eller et fagligt indhold går igen i både dit centrale fag/kursus og i dit tilvalg. I det tilfælde skal du kontakte Studievejledningen for at høre om dine muligheder for fritagelse og valg af andet fag/kursus i stedet.

Der gives kun i meget begrænset omfang merit for uddannelser/kurser, der ikke er på universitetsniveau.

Søg her.

Din ansøgning skal indeholde følgende:

 • Du skal angive, at du søger startmerit
 • Du skal oplyse om, hvilken uddannelse du tidligere har læst    
 • Du skal vedlægge eksamensudskrift for de beståede fag/kurser
 • Du skal angive et link til en fagbeskrivelse eller studieordning, som fortæller om det faglige indhold i de fag/kurser, du har bestået

Dette gælder også, selv om du måske ikke ønsker at få merit. Du skal indsende din ansøgning så hurtigt som muligt og senest den 1. oktober. Dette skyldes, at du måske kan få merit for fag/kurser på 1. semester og derfor ikke skal til eksamen i disse fag.

Et projektorienteret forløb er et ulønnet ophold i en fagligt relevant organisation eller virksomhed. Et selvstuderet emne er en eksamen indenfor et område, hvor der ikke har været udbudt undervisning.

Når du skal have godkendt et projektorienteret forløb eller et selvstuderet emne, skal det meriteres ind i din studieordning, typisk som et valgfag, og du skal angive i din ansøgning, hvordan det indgår. Du kan læse mere i din studieordning og ofte også på din uddannelses hjemmeside.

Du skal redegøre grundigt for det, som du søger om.  Desuden skal du vedlægge, eller hurtigst muligt eftersende, de nødvendige dokumenter. For det projektorienterede forløb er det studenteraftalen og vejlederaftalen, som du finder her.  For et selvstuderet emne vil det typisk være en særlig blanket med beskrivelse af emnet og petitum, som din vejleder skal underskrive. Spørg dit studiesekretariat om dette. 

Sidst opdateret: 20.03.2017