Skip to main content

Sygdom og eksamen, inkl. vejledning omkring smitte med COVID-19

Hvis du er blevet syg og sygdommen påvirker dine muligheder for at deltage i en eller flere prøver, har du en række muligheder.

Husk altid at læse vores information om krav til dokumentation (står nederst på siden her) inden du kontakter universitetet.

1. Er din prøve ikke gået i gang endnu? 

Er prøven ikke gået i gang, kan du søge om at blive afmeldt prøven. Ansøgningen sendes til dit studienævn via SPOC.

2. Er din prøve gået i gang? 

Er din prøve gået i gang, kan du kontakte universitetet og afbryde din prøve pga. sygdom. Det gør du ved at skrive til Uddannelsesjura & Registratur via SPOC.

Hvis din prøve er en skriftlig stedprøve, skal du tilkalde eksamensvagten og sige, at du er syg. Sammen skal I herefter underskrive en erklæring om, at prøven er afbrudt på grund af sygdom.

Herefter kan du kontakte universitet og formelt afbryde din prøve, det gør du ved skrive til universitetet via SPOC.

Ved alle skriftlige prøver, er det vigtigt, at du ikke afleverer noget til bedømmelse. Du må altså heller ikke ”blanke” eksamen ved at aflevere et tomt dokument eller ved bruge ”jeg vil aflevere blankt” funktionen i ”Digital Eksamen”.

Er du til en mundtlig prøve, skal du blot sige til din bedømmer, at du afbryder prøven pga. sygdom.

3. Bliver du syg i løbet af dit kandidatspeciale? 

Gør sygdommen at du ikke kan aflevere dit kandidatspeciale til tiden, kan du kontakte dit studienævn via SPOC og høre om dine muligheder.

4. Er din prøve allerede færdig? Eller er deadline for afleveringen overskredet?

Hvis prøven allerede er overstået eller hvis deadline for indlevering overskredet, uden at du har deltaget i prøven eller afleveret noget, kan du stadig når at gøre noget:

Blev du syg inden prøve gik i gang, kan du søge om at blive afmeldt prøven med tilbagevirkende kraft. Ansøgningen sendes til dit studienævn via SPOC.

Blev du syg mens prøven var i gang, kan du søge om at afbryde prøven med tilbagevirkende kraft pga. sygdom. Det gør du ved at skrive til Uddannelsesjura & Registratur via SPOC.

Du skal kunne dokumentere din sygdom

Uanset hvilken mulighed du vælger, skal du kunne dokumentere, at du er eller var syg, og derfor ikke kan eller kunne deltage i prøven. Det er dit eget ansvar at fremskaffe dokumentationen, og eventuelt betale for den.

Dokumentation kan f.eks. være en lægeerklæring eller udtalelse fra et hospital. Du kan læse mere om vores krav til indhold af lægeerklæringen på vores side om lægeerklæringer. Dokumentation kan også være et positivt testsvar. 

Hvornår skal du senest kontakte din læge?

Vi anbefaler, at du senest kontakter din læge på eksamensdagen eller dagen for afleveringen. Hvis din læge ikke tilser dig senest på eksamensdagen, kan vedkommende have svært ved at dokumentere, at du er syg. Det kan også være, at du får brug for dokumentationen på et senere tidspunkt under din uddannelse, så husk at gemme den.

Særligt vedr. COVID-19

Sygdom med COVID-19 betragtes som en hvilken som helst anden sygdom. Hvis du er smittet med COVID-19, skal du altså følge de retningslinjer som står ovenfor. Det samme gør sig gældende, hvis du har en begrundet mistanke om at være smittet, og derfor ikke kan deltage i din prøve.

Er du syg, men kan ikke få lov til at møde op hos din læge pga. mistanke om smitte med COVID-19, er det vigtigt, at du aftaler med din læge, at du kan få en konsultation, når der ikke længere er mistanke om COVID-19. Alternativt kan du sende dit positive prøvesvar.

Er du nærkontakt til en smittet kan du også blive afmeldt/blive sygemeldt til en prøve. Her er det vigtigt, at du redegør for, hvorfor du mener, at du er nærkontakt, evt. fremsender dokumentation for forholdet. Herudover skal du også kunne redegør for, at du har symptomer. SDU følger Sundhedsstyrelsens definition af nærkontakt og krav om selvisolation- se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Læs eventuelt mere om ”Retningslinjerne på SDU ifm. COVID-19” her.


Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur, hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl. 10-12.

Kontakt Studenterservice,  hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit studie, hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studie f.eks. viden om din studieordning eller, hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for vejledning omkring generelle forhold på dit studie såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af, hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning. 

 

Ansvarlig for siden: Uddannelsesjura & Registratur

Sidst opdateret: 20.05.2022