Skip to main content

Faglig vejleder

De faglige vejledere er selv studerende. De er ansat af universitetet til at hjælpe, guide og vejlede dig, hvis du har spørgsmål til dit studium. De har et indgående kendskab til det faglige indhold og opbygningen af din uddannelse og kan svare på spørgsmål, som du måske ikke har lyst til at spørge underviserne om.

De kan for eksempel hjælpe dig med:

• Ansøgninger til studienævnet, f.eks. dispensationer
• Klagemuligheder og -frister (gode råd og hjælp til hvordan du kommer videre)
• Kandidatuddannelserne
• Udlandsophold
• Praktik- og voluntørophold
• Alternative studieforløb
• Fagligt indhold i uddannelsen
• Dit studies struktur og studieordning
• Fagudbud
• Individuel studieplanlægning
• Studiedisciplin og akademisk niveau
• Studiets forventninger til dig
• Eksamensforhold og eksamenspraksisser

Du er altid velkommen til at sende en mail, kigge forbi eller ringe i træffetiden.

Faglige vejledere

Telefon: 6550 3191(Kun i kontortiden)

Du finder din faglige vejleder ved Studiekontakten, vi du kan se vores kontortider her.

Sidst opdateret: 26.08.2021