Skip to main content

Regler ved eksamen på Samfundsvidenskab

Når du skal til prøver på Samfundsvidenskab

Dette regelsæt er et supplement til SDU’s Regler og gode råd for eksamen, SDU’s regelsæt for skriftlige stedprøver og Det Samfundsvidenskabelige Fakultets politik for skriftlige prøver.

For Det Samfundsvidenskabelige Fakultet gælder derudover følgende:

Inden prøven

Hold øje med eksamensrækkefølgen, som bliver offentliggjort på MITSDU.dk eller itslearning senest 3 hverdage før prøvens første eksamensdato.

På dagen

Medbring dit Studiekort og kom til tiden. Det er vigtigt, at du overholder mødetidspunkterne, som står på eksaminationsrækkefølgen: Der kan ske ændringer i eksaminationsrækkefølgen på dagen, når nogle udebliver, og dit eksaminationstidspunkt bliver fremrykket.

I fagbeskrivelsen kan du se, om prøven er med forberedelse. Er prøven med forberedelse, må du medbringe din computer i forberedelsen.  Under forberedelsen må du ikke kommunikere eller udveksle filer med andre. I fagbeskrivelsen kan du se, om du må medbringe yderligere hjælpemidler til forberedelsen.

Kun noter produceret i forberedelsen må medbringes i eksaminationslokalet.

Inden prøven

Du bør i god tid inden prøven sikre dig, at du er tilmeldt det rigtige fag på Itslearning. Opgaveformuleringen udleveres altid i Digital Eksamen på fagets Itslearning side. Du kan fra en time før prøvens start se linket til prøven i Digital Eksamen. Ved prøvens start kan du downloade opgaveformuleringen.

Aflevering af takehome/hjemmeopgaver

Din besvarelse skal afleveres i Digital Eksamen på fagets Itslearning side. Besvarelsen skal være afleveret senest ved prøvetidens udløb.

Er det en gruppeopgave, er det kun én i gruppen, der skal aflevere. Alle som afleverer, skal skrives på opgavens forside.

 • Der kan kun afleveres én fil, med mindre andet er angivet.
 • Du kan kun aflevere én gang.
 • Din besvarelse skal afleveres i PDF-format.
 • I Digital Eksamen kan du se, om du skal skrive dit eksamensnummer eller fødselsdato i din besvarelse.

Oplever du problemer med at aflevere i Digital Eksamen, skal du hurtigst muligt kontakte den studieadministrative enhed, du plejer at kontakte (Studiekontakten/Studieservice/HD-sekretariatet/Mastersekretariatet).

Krav til dit computer- og IT-udstyr

Du er selv ansvarlig for dit IT-udstyr. Din computer skal kunne koble sig på universitetets trådløse netværk. Det er dit ansvar at sikre dig, at dit udstyr er kompatibelt med universitetets trådløse netværk.

Inden eksamen skal du sikre dig, at de programmer, du skal benytte, herunder Exam Monitor, fungerer på din computer og andet digitalt udstyr med mulighed for netværksadgang. Afprøv derfor i god tid inden eksamen dit IT-udstyr. Tekniske spørgsmål kan rettes til din lokale IT-afdeling.

IPads/tablets, der ikke kan køre Exam Monitor, må hverken medbringes eller anvendes til skriftlige stedprøver.

Medmindre andet eksplicit er oplyst, eller du har dispensation fra dit studienævn hertil, må du kun medbringe én skærm til eksamen (medbringer du en bærbar computer må du således ikke medbringe en separat skærm) 

For eksaminer, der afholdes uden for en af SDU’s lokationer kan der være særlige forhold vedrørende adgang til det trådløse netværk. Særlige vilkår vil da blive oplyst ved prøvens start. Studerende på HD-studiet skal være særligt opmærksomme på dette.

Du kan finde generelle vejledninger for stedprøver ved det Samfundsvidenskabelige fakultet her.

Forberedelse inden stedprøven

Det er dit ansvar at have de fornødne IT-kompetencer til at kunne gennemføre prøven.

Du skal derfor kunne:

 • aflevere i Digital Eksamen

 • bruge de programmer, der skal anvendes til eksamen

 • samle alle dele af besvarelsen til ét dokument (f.eks. ved at overføre data, tabeller fra Excel, eller håndskrevne grafer og udregninger fra en digital scanner/pen til din besvarelse).gemme i PDF-format, som er det format, der skal afleveres i.

Husk også at:

 • tjekke før eksamen, at du er tilmeldt det rigtige fag i Itslearning.

 • at indstille computeren til at tage backup løbende

 • at huske at gemme ofte, når du sidder og skriver.

 • at klargøre et dokument ved at skrive eksamensnummer, fagtitel og sidetal i enten sidehoved eller –fod.

 

Hjælpemidler og Internetadgang

I fagbeskrivelsen kan du læse, hvilke hjælpemidler du må benytte til prøven, og om det er tilladt at benytte internettet under prøven. Vær opmærksom på, at digitalt udstyr med mulighed for netværksadgang skal kunne køre Exam Monitor for at være tilladt.

Det er ikke tilladt at kommunikere med andre, hverken i eller uden for lokalet. Enhver brug af Facebook, mail, Messenger eller andre sociale medier betragtes som eksamenssnyd. Sørg for at disse tjenester/programmer er helt lukket under prøven.

Det er ikke tilladt at udveksle filer med andre. Du skal derfor lukke internetdrev som fx. Dropbox og Googledrev samt andre fildelingstjenester. Læs mere her.

Inden stedprøven starter

Du skal møde 1 time før prøven begynder for at klargøre din computer til prøven. Husk din strømforsyning og en forlængerledning.

Inden prøven skal du starte Exam Monitor. Exam Monitor skal køre på din computer under hele prøven. Lukker du Exam Monitor, før du har afleveret din besvarelse, kan det blive betragtet som forsøg på eksamenssnyd.

Dørene til lokalet lukkes 30 minutter før prøven begynder. På det tidspunkt skal du sidde på din plads, så du kan modtage information om prøven. Kommer du senere end 30 minutter før prøven begynder, vil du ikke få adgang til eksamenslokalet.  Du kan dermed ikke deltage i prøven, og du har brugt et prøveforsøg.

Særligt ved MCQ prøver

Ved prøvens start får du udleveret en skriftlig vejledning i, hvordan du logger på Itslearningog får adgang til testen. Husk at læse vejledningen grundigt, da der kan være forskel på, hvordan du normal logger på Itslearning, og hvordan du skal logge på Itslearning til prøven.  Inden prøvens start skal du sikre dig, at du har adgang til det rigtige fag i Itslearning, hvor testen skal tages.

Under stedprøven

Udstyr

Det er ikke tilladt at dele udstyr. Du er ansvarlig for dit eget udstyr. Opstår der under prøven tekniske problemer, kan du bede vagten tilkalde IT-support.

SDU kan ikke garantere, at vi kan afhjælpe problemer på din egen computer, men vi vil selvfølgelig forsøge at hjælpe dig, så godt vi kan. Bliver du forhindret i at skrive din eksamensopgave færdig på din egen computer, har SDU et begrænset antal reservecomputere til rådighed. Du vil kunne låne en af disse til at skrive din besvarelse på.

Det anbefales, at du løbende tager sikkerhedskopi, så du kan fortsætte på andet udstyr, hvis der opstår problemer med din egen computer.

Brug af lyd på computeren og brug af hovedtelefoner er ikke tilladt. Medbring evt. ørepropper, da der ikke kan forventes fuldstændig ro i lokalet.

Digitalisering af håndskrevne noter

Du skal aflevere én samlet besvarelse ved prøven. Du skal derfor digitalisere håndskrevne grafer, formler og lignende og indsætte dem i din besvarelse. Du kan benytte en håndscanner, digital pen eller kamera. Overførsel til computeren skal ske med kabel. Du må heller ikke benytte udstyr, der kan virke forstyrrende for dine medstuderende.

Særligt ved MCQ prøver

Når prøven begynder, bliver testen synlig i Itslearning, og du kan starte testen.

Det er vigtigt, at du under hele prøven har adgang til internettet, da dine svar ellers ikke bliver gemt. Blackboard vil løbende gemme dine svar, men det er vigtigt, at du holder øje med, om Itslearning får gemt dine svar. Gemmer Itslearning ikke dine svar, er det dit eget ansvar at gemme dem.

Forlader du testen, inden du har afleveret, kan du starte testen op igen og fortsætte fra det sidst gemte spørgsmål.

Hvis det er muligt at tage testen flere gange, vil kun det sidste forsøg tælle.

Stedprøvens afslutning

Du må arbejde på din besvarelse indtil prøven er slut. Har du produceret håndskrevne bilag, som du ønsker skal være en del af din eksamensbesvarelse, SKAL disse være indscannet inden prøven slutter. Du SKAL også have samlet opgaven til ét dokument, når prøven slutter. Det eneste som du må foretage dig med dit dokument, når prøven slutter, er at omdanne dokumentet til pdf og uploade den i Digital Eksamen.

Når du har afleveret din besvarelse, skal du vise vagten afleveringskvitteringen på skærmen. Samtidig skal vagten se, at Exam Monitor stadig kører.

Den sidste halve time af prøven skal der være ro, så der går vagterne ikke rundt og kontrollerer kvitteringer.

Det er ikke tilladt at hjælpe hinanden eller snakke sammen, og der skal være fuldstændig ro i eksamenslokalet, også når prøven er slut. Først når du er ude af eksamenslokalet, må du snakke med andre.

Aflevering ved skriftlig stedprøve

 • Besvarelsen skal afleveres i Digital Eksamen, medmindre andet oplyses.

 • Der kan kun afleveres én fil, medmindre andet oplyses.

 • Der kan kun afleveres én gang.

 • Besvarelsen skal afleveres i PDF-format.

 • På alle sider i din besvarelse skal eksamensnummer, fagtitel samt sidetal oplyses. Du må ikke skrive dit navn eller cpr-nummer nogen steder, da du så ikke længere er anonym. (Husk - dette gælder kun stedprøven. Ved øvrige prøver skal du orientere dig i Digital Eksamen).

 • Hvis du har problemer med at aflevere din eksamensbesvarelse, skal du kontakte en eksamensvagt, som derefter tager kontakt til IT-support.  

Aflevering ved MCQ prøver

Når vagterne meddeler, at prøvetiden er slut, skal du gemme og aflevere dine svar, uagtet tidsangivelsen i Itslearning.
Det er normalt ikke muligt at se, hvor mange points der er opnået.
Når du har afleveret, vil du på skærmen få en kvittering og vil kunne se, at svarene er modtaget. Du modtager ingen kvittering pr. mail.Aflysning/ændring af tidspunkt for prøver kan kun ske i henhold til fakultetets formulerede praksis.

Godkendt af prodekanen for uddannelse Ole Friis 1. april 2018

Gældende fra 1. juni 2018

 

Sidst opdateret: 08.03.2018