Skip to main content

Ansøgningsskemaer og blanketter

På denne side finder du linket til ansøgningsskemaerne, som du skal anvende, hvis du har brug for at søge studienævnet om dispensation, merit, særlige eksamensforhold m.m. Du skal udfylde ansøgningen via ansøgningssystemet.

Ansøgninger der ikke bliver sendt via ansøgningssystemet vil ikke blive behandlet.

 
Ansøgning + alle bilag skal være studienævnet i hænde senest 14 dage før et studienævnsmøde. Alle bilag skal vedhæftes i pdf

Studienævnet vil derefter bekræfte modtagelsen af din ansøgning.

Svaret på din ansøgning bliver sendt til dig på din SDU mailadresse cirka en uge efter afholdelse af studienævnsmødet.

    

Bemærk:

Ansøgninger til studienævnet skal indeholde: 

  • Karakterudskrift med alle forsøg (vedhæftet som pdf)

Hvis du søger om godkendelse af valgfag, forhåndsgodkendelse, endelig merit, ekstra tid eller andet, skal du huske at vedhæfte fagbeskrivelser på de fag det drejer sig om. Dette gælder både for fag på SDU og ved andre universiteter.  Fagbeskrivelserne skal altid vedhæftes i pdf. Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til fagbeskrivelser via links.

VIGTIGT - Dokumentationskrav til de forskellige ansøgninger:

Ved ansøgninger om yderligere eksamensforsøg, ud over de tre du automatisk har ret til, skal der foreligge en grundigt begrundet ansøgning samt fx. lægeerklæring, udtalelse fra faglig vejleder (evt. plan for uddannelsesforløb), fra officiel støtteperson, VIP eller lignende for, at ansøgningen vil kunne behandles.

Ansøgninger om dispensation begrundet i sygdom i nærmeste familie skal vedlægges dokumentation (lægeerklæring) for, at dette har påvirket dig.

Ansøgning om forsinket eksamenstilmelding skal være modtaget senest 14 dage før eksamen.

Ansøgninger om forlænget tid eller andre særlige prøveforhold skal være modtaget senest 30. marts for sommereksamen og 30. oktober for vintereksamen. Ansøgningen skal være begrundet samt vedhæftet lægeerklæring eller andre udtalelser fra relevante fagpersoner, for at ansøgningen vil kunne behandles.

For studerende der læser Jura på deltid (fjernstudie) gælder det, at ansøgning om afholdelse af eksamen i udlandet skal fremsendes senest 1. april for sommereksamen og 15. oktober for vintereksamen.

Ansøgninger modtaget efter ovenstående frister vil blive afvist med mindre, de er begrundet i pludseligt opståede forhold.

Ansøgning til studienævnet!

Klik her...

Studiekontakten for Samfundsvidenskab i Odense Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 65502290

Sidst opdateret: 26.08.2021