Skip to main content

Eksamensoversigt
Eksamensplan


Ændringer kan forekomme så hold dig jævnligt opdateret! 


 Offentliggørelse af karakterer:

Karakterer for skriftlig eksamen indtastes løbende og vil være tilgængelig via Studenterselvbetjeningen. Karakterer for skriftlige prøver og andre skriftlige opgaver offentliggøres senest 4 uger efter prøvens afholdelse. Hvis karakteren for din ordinære eksamen i januar ikke er offentliggjort inden tilmeldingsfristens udløb til reeksamen i februar, så bedes du tilmelde dig reeksamen, da du automatisk bliver afmeldt reeksamen hvis du har bestået den ordinære eksamen.


 


For yderligere information vedr. eksamen - Se VejledningsCentrets side.

Digital Eksamen

Få overblik over dine eksamener og aflever eksamensbesvarelser i Digital Eksamen

klik her

Sidst opdateret: 19.05.2020