Skip to main content

Virksomhedsprojekt

Her finder du information om proceduren for Virksomhedsprojekt forår 2018:
 - Link til fagbeskrivelse

Tidsplan for arbejdet med Virksomhedsprojektet
Undervisningstilmelding og tildeling af vejleder sker semesteret før det semester, hvor Virksomhedsprojektet finder sted. 

  1. Deltag i informationsmødet om Virksomhedsprojektet
  2. Tilmeld dig faget i Selvbetjeningen
  3. Beskriv dit projekt samt faglige område
  4. Du tildeles en vejleder
  5. Vejlederkontrakten skal godkendes
  6. Krav til projektet   

1. Deltag i informationsmødet om Virksomhedsprojektet
Informationsmødet afholdes
mandag den 13. november 2017 kl. 8.15-9.00 i lokale 31.02.
Studieservice har sendt mail herom.

2. Du skal undervisningstilmeldes Virksomhedsprojektet  som til andre "fag" 
- det sker på Selvbetjeningen.

3. Beskriv dit projekt samt faglige område 
Udfyld den elektroniske blanket før den 1. december 2017 - blanketten finder du her.
Hvis I er en gruppe på 2-3 personer, der skriver sammen, skal I udfylde en fælles blanket. 

4. Du får en vejleder
Vejledere tildeles senest den 20. december 2017. Du modtager en e-mail, når du har fået en vejleder.

5. Godkendelse af vejlederkontrakten for Virksomhedsprojektet
Vejlederkontrakten for Virksomhedsprojektet skal være godkendt senest 15. januar 2018.

For at få kontrakten godkendt, skal dit emne/din idé være udviklet til en problemformulering, og du skal have udarbejdet en plan for vejledning.

Problemformuleringen
skal være tilstrækkeligt udfoldet til, at din vejleder kan vurdere, om den giver mulighed for, at du kan producere viden på et højt niveau. Problemformuleringen skal ligge indenfor uddannelsens konstituerende fag, og den skal kræve, at du udbygger den  viden, som du har opnået gennem din uddannelse enten i bredden eller i dybden. Det betyder, at der skal være tale om et komplekst problem, som kræver brug af  litteratur og/eller metoder på et højt niveau. Endelig skal problemet retfærdiggøre anvendelse af det antal arbejdstimer, der er allokeret til arbejdet med projektet.

Planen for vejledning
 skal indeholde datoer for vigtige milepæle i projektet og for vejledning, du har brug for at modtage undervejs. 
Når du er klar til at få godkendelsen sendes problemformuleringen samt plan for vejledning pr. mail til fagansvarlig, Jesper Piihl på jpi@sam.sdu.dk.

6. Krav til projektet
Læs om krav til projektet i målbeskrivelsen, som du kan se i fagbeskrivelsen for Virksomhedsprojekt.
Vejledning om formalia finder du her.

Studenteraftale for projektorienteret forløb
Ved behov for fortrolighedserklæring eller lignende brug da denne studenteraftale for projektorienteret forløb.

Er der noget, du er i tvivl om?
Du er altid velkommen til at kontakte din faglig vejleder på fvlstor13@sam.sdu.dk.

 

Sidst opdateret: 14.05.2019