Skip to main content

Uddannelsens indhold og opbygning

Den vejledende normalstudieplan for cand.merc.aud.deltid inkluderer afholdelse af uddannelsen over en 4 årig periode.
Studieordningen anviser, at uddannelsen skal være afsluttet i løbet af max. 5 år.

Normal studieplanen indeholder mulighed for, at kandidatspecialet kan udarbejdes over samlet 9 måneder (1. eksamensforsøg) og er derfor i opstillingerne anvist til at kunne strækkes over 2 semestre. 

Der er i fordelingsoversigten medtaget 20 ECTS erhvervsøkonomiske suppleringsfag for dig, der har en HD-R eller HD-F baggrund.
Skal du ikke følge de erhvervsøkonomiske suppleringsfag,  kan du fremrykke tidsforløbet tidsmæssigt. 

Normal studieplanen inkluderer en ECTS belastning på 15-20 ECTS pr. semester afhængigt af fagenes størrelse og afholdelse i efterårs/forårs semestre.

Da de erhvervsøkonomiske specialfag  i følge studieordningen skal bestås før eksamen i studiets valgfag, er disse specialfag placeret tidsmæssigt først i forløbet.

Du kan i link finde oversigter over normal forløb over 4 år for start i et efterårssemester og et forårssemester.

Sidst opdateret: 06.03.2018