Skip to main content

Studieplan

Studieplanen skal være i tabelform med oversigt over de fag, du er bestået på de enkelte semestre (fx efterår 17, forår 18, efterår 18 osv.) og de fag, som du påregner at bestå de kommende semestre. ECTS og fagnummer skal være angivet ud for hvert fag, og du skal udregne samlet ECTS pr. semester.

Dit forslag til studieplan skal tage højde for en eventuel forsinkelse og, hvis muligt, hvordan du kan indhente denne. Du skal regne med at være tilmeldt minimum 30 ECTS per semester med mindre du søger om en plan med mindre end 30 ECTS hvert semester begrundet i at du, fordi du er eliteidrætsudøver, har funktionsnedsættelse eller på grund af usædvanlige forhold ikke er i stand til at gennemføre uddannelsen på normeret tid.

Du skal kontakte de faglige vejledere for at få lavet studieplanen. Planen skal du indsende sammen med dispensationsansøgningen.

 

Sidst opdateret: 06.03.2018