Skip to main content

Kandidatspeciale - forår 2019

Du kan også se disse tre følgende videoer:

·        The process

·        The digital form for the supervisor agreement

·        The course description

 

Reglerne om kandidatspecialet findes i fagbeskrivelsen:
- fagbeskrivelse for kandidatspecialet cand.merc.aud. deltid

Tidsplan for arbejdet med specialet
Specialet skal afleveres senest 9 måneder efter, at der er indgået vejlederaftale.  Mundtligt forsvar vil blive afholdt senest 8 uger efter aflevering.
Der er løbende mulighed for indgåelse af vejlederkontrakt, hvor dato for indgåelse af vejlederkontrakt ikke er bundet omkring tidspunkter for semesterstart.

  1. Deltag i informationsmødet om speciale
  2. Tilmeld dig faget i selvbetjeningen
  3. Indmeld idé/ønske om emne
  4. Du tildeles en vejleder
  5. Opfyld eksamensbetingelsen om godkendt kontrakt
  6. Arbejd på specialet i følge planen
  7. Indlever til tiden
  8. Gennemfør det mundtlige forsvar

1. Deltag i informationsmødet om speciale
Torsdag d. 11. oktober 2018 kl 11.00 - 12.15 i lokale 41.01

2. Du skal undervisningstilmeldes specialet som til andre "fag" - det sker på selvbetjeningen.
Når du har været undervisningstilmeldt 80 ECTS og har bestået mindst 60 ECTS, kan du tilmelde dig til at skrive speciale i det efterfølgende semester. Når du har færdiggjort tre semestre på kandidaten, skal du tilmelde dig kandidatspeciale. Med "færdiggjort" menes i denne forbindelse, at du har været tilmeldt 90 ECTS hvoraf du har bestået mindst 60 ECTS. Hvis du ønsker at skrive dit kandidatspeciale, inden du har deltaget i 80 ECTS kurser, skal du ansøge studienævnet om at måtte gøre dette.

Tilmelding sker via selvbetjening mellem d. 20-30 november 2018 

3. Angiv ønske om emne og/eller vejleder på den elektroniske blanket for din profil før d. 1 november 2018
På blanketten skal du angive hvilket emne, du kunne tænke dig at arbejde med og, hvis det er relevant, hvem du gerne vil have som vejleder. Hvis I er to, der skriver sammen, skal I udfylde en fælles blanket. 

Se blanketten her:
- Cand.merc.AUD (deltid)

Vejledere tildeles af den uddannelsesansvarlige. Der tages hensyn til de studerendes ønsker, men der er begrænset kapacitet, så disse kan ikke altid imødekommes. Jo mere information, du giver om, hvad du gerne vil skrive om, jo bedre mulighed har vi for at matche dig med den rette vejleder. Derfor er det en fordel, hvis du kan definere dit emne rimeligt præcist og skrive lidt om, hvad du forestiller dig, indholdet skal være, og hvordan din metode skal være.

4. Du får en vejleder
Du får en e-mail, når du har fået en vejleder.

5. Vejlederkontrakt 
Din vejlederkontrakt skal udfyldes og sendes.
For at få vejledning skal din blanket godkendes. Her skal dit emne / din idé være udviklet til en problemformulering, og du skal have udarbejdet en plan for vejledning.

Problemformuleringen skal være tilstrækkeligt udfoldet til, at din vejleder kan vurdere, om den giver mulighed for, at du kan producere viden på et højt niveau. Problemformuleringen skal ligge indenfor uddannelsens konstituerende fag, og den skal kræve, at du udbygger den viden, som du har opnået gennem din uddannelse enten i bredden eller i dybden. Det betyder, at der skal være tale om et komplekst problem, som kræver brug af litteratur og/eller metoder på et højt niveau. Endelig skal problemet retfærdiggøre anvendelse af det antal arbejdstimer, der er allokeret til arbejdet med specialet.

Planen for vejledning skal indeholde datoer for vigtige milepæle i projektet og for vejledning, du har brug for at modtage undervejs.

Når du er klar til at få godkendelsen, går du/din gruppe ind i den elektroniske vejlederkontrakt (link ovenfor følger) udfylder den og vedhæfter plan for vejledning. Når du har udfyldt blanketten, går den automatisk videre til vejleder og den profilansvarlige til godkendelse og efter godkendelse videre til eksamenskontoret og studieservice.

6. Herefter arbejder du videre på specialet i følge planen
Find generel vejledning om at skrive speciale under "Gode råd" og om, hvordan du får mest ud af din vejleder i "Brug din specialevejleder". Der er links til disse nederst på siden.
Læs om krav til specialet og bedømmelseskriterier i målbeskrivelsen, som du kan se i fagbeskrivelsen (link øverst på siden). Vejledning om formalia finder du via linket nederst på siden.

7. Aflevering
Se mere om dette i fagbeskrivelsen (link øverst på siden).

Blanket til registrering af titel på bachelorprojekt og kandidatspeciale

8. Forsvar
Sker samme måned, som du har afleveret. Forsvaret skal finde sted på SDU. 

Hvis du ikke afleverer til tiden eller ikke består i første forsøg
Se information om dette i fagbeskrivelsen.

Muligheder for dispensation
Hvis afleveringsfristen skal forlænges, skal der foreligge usædvanlige forhold, som adskiller din situation fra de øvrige studerendes. Det kan f.eks. være sygdom, som dokumenteres ved lægeerklæring, eller sygdom i nærmeste familie.  En sådan udsættelse kræver en dispensationsansøgning til studienævnet.

Er der noget, du er i tvivl om?
Du er altid velkommen til at kontakte din faglige vejleder på fvlstor13@sam.sdu.dk

 

Sidst opdateret: 12.10.2018