Skip to main content

Tilvalg og sidefag

Når du skal vælge tilvalg/sidefag er der mange forskellige muligheder. Du kan fx vælge et fra et andet fagområde, hvis du ønsker en mere tværfaglig profil - fx fra Samfundsvidenskab eller Sundhedsvidenskab. Hvis du ikke kan finde et relevant tilvalg/sidefag på SDU, er du også velkommen til at søge på et andet universitet.

Se listen med SDU's tilvalg/sidefag

Hvad skal jeg vide om tilvalg/sidefag?
Nedenfor får du svar på de ofte stillede spørgsmål omkring valg af tilvalg/sidefag.

På din uddannelse skal du vælge et tilvalg eller sidefag. Tilvalg kan du kun studere på bachelorniveau, mens du kan studere et sidefag på både bachelor- og  kandidatniveau.

I modellen nedenfor kan du få et overblik over, hvilke muligheder du har med hhv. et tilvalg og sidefag (vælger du et tilvalg/sidefag på et andet fakultet end dit centralfag, kan dit forløb se anderledes ud).

Som det fremgår af modellen, vægter et tilvalg/sidefag på bachelorniveau 45 ECTS . Det udgør, sammen med dit BA-projekt på 15 ECTS, dit 3. studieår på bacheloruddannelsen.

Læs mere om din uddannelses opbygning  

Sidefag giver undervisningskompetence
Vælger du et sidefag og læser du det på både bachelor- og kandidatniveau, giver det kompetence til at undervise i det almene gymnasium. 

Læs mere om undervisningskompetence og pædagogikum

Dine muligheder
I DIVA kan du se hvilke tilvalg/sidefag, din bacheloruddannelse giver adgang til. Du kan også se, hvilke kandidatuddannelser din kombination giver adgang til.

Når du tager et sidefag på et andet fakultet end dit centrale fag/kursus, fx på samfundsvidenskab eller naturvidenskab, skal du have 30 ECTS ekstra i sidefaget på kandidatuddannelsen. Dermed fylder sidefaget 75 ECTS.

Ekstra SU-klip
Du kan søge om ekstra SU-klip til at læse de ekstra 30 ECTS du skal have i sidefaget.

Du kan vælge at læse tilvalg eller sidefag på et andet universitet, men du skal have en forhåndsgodkendelse fra SDU.

Universiteterne er forskellige!
Hvis du ønsker at vide noget om uddannelser på andre universiteter, skal du kontakte de pågældende universiteter for at få vejledning. Andre universiteter kan også have andre ansøgningsfrister og optagelsesprocedurer end dem du kender fra SDU.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil læse tilvalg/sidefag på et andet universitet?

 1. Find det sidefag/tilvalg, du ønsker at studere.
  Tjek de andre universiteters hjemmesider – både for uddannelsernes faglige indhold og optagelses- og ansøgningsformalia.

 2. Få en forhåndsgodkendelse fra SDU.
  Uden den kan du ikke optages på et sidefag/tilvalg på et andet universitet. Du skal søge via SPOC:  
  Angiv navn på sidefag/tilvalg og universitet , hvor mange ECTS det samlede sidefag/tilvalg vægter samt semester.

  Du kan tidligst søge 1. januar. 

 3. Søg optagelse på sidefaget/tilvalget på det andet universitet.
  Husk det er deres frister, der gælder.

 4. Lad SDU vide, at du læser et andet sted.
  Det er vigtigt, at du informerer os om, dels at du ønsker at læse tilvalg/sidefag ved et andet universitet, dels om du er blevet optaget på tilvalget/sidefaget ved det andet universitet. Du skal derfor senest 1. maj sende en elektronisk ansøgning via Ansøgningsportalen om optagelse til SDU. Angiv, at du søger om "Tilvalg/sidefag ved anden institution". Senest den 7. juli skal du uploade din forhåndsgodkendelse fra SDU. Når du er optaget på det andet universitet, skal du give SDU besked om dette ved at bekræfte studiepladsen i Ansøgningsportalen.

Hvordan skal jeg prioritere mine ansøgninger?
Søger du både om et tilvalg/sidefag ved SDU og et andet universitet, skal du prioritere dine ansøgninger i den rækkefølge, du ønsker at blive optaget. Tilvalget/sidefaget, du søger om optagelse på ved et andet universitet, skal registres som 'Bachelortilvalg' eller 'Sidefag ved anden institution for humaniora'.

Du kan få vejledning om rammerne og proceduren for din ansøgning hos Studievejledningen.

Du har mulighed for selv at sammensætte dit tilvalg. Det kan fx være, hvis:  

 • Du ønsker at sammenstykke et tilvalg af fag/kurser, du tidligere har bestået på en anden uddannelse. 
 • Du gerne vil studere i udlandet.
 • Der ikke udbydes et tilvalg med den faglige profil, du ønsker.


Start i god tid!
Individuelt tilrettelagt tilvalg kræver, at du går i gang i god tid. Det kræver nemlig mere planlægning end at vælge et af de udbudte fag/kurser. Du skal også være opmærksom på tidsfrister, der skal overholdes.

Læs mere om individuelt tilrettelagt tilvalg og regler
Procedure for individuelt tilrettelagt tilvalg med vigtige datoer og frister

Du søger om optagelse på tilvalg/sidefag via Ansøgningsportalen senest 1. maj i det år, hvor du skal begynde på dit tilvalg/sidefag.

Når du søger tilvalg/sidefag på andre universiteter
Hvis du søger om tilvalg/sidefag på andre universiteter skal du, foruden at søge om optagelse på  Ansøgningsportalenogså have forhåndsgodkendt dit tilvalg/sidefag - det hedder forhåndsmerit.

Læs hvordan du søger forhåndsmerit.

Når du søger individuelt tilrettelagt tilvalg
Hvis du søger om individuelt tilrettelagt tilvalg skal du, foruden at søge om optagelse på  Ansøgningsportalen, også have forhåndsgodkendt dit tilvalg af dit studienævn - det hedder forhåndsmerit.

Læs hvordan du søger forhåndsmerit.

Du har mulighed for at skifte tilvalg/sidefag indtil 3 uger efter semesterstart. Det gør du ved at skrive til Optag via SPOC.  

Hvis du ønsker at skifte efter de første 3 uger, skal du i stedet sende en ansøgning til dit studienævn.

Overvej dit valg grundigt!
Det er dog vigtigt, at du grundigt overvejer, hvilket tilvalg/sidefag du søger ind på i første omgang, da du kan risikere, at der efterfølgende ikke er flere pladser på det tilvalg/sidefag, du ønsker at skifte til. Har du brug for vejledning i forbindelse med dit valg, kan du tage fat i Studievejledningen.

Sidst opdateret: 02.09.2016