Skip to main content

Kontakt

Studiesekretær
Praktiske informationer om skemaer, undervisning og eksamen. 

Charlotte Astrup Granly
Tlf.: 6550 7231
Mail: granly@sdu.dk  

Studienævnssekretær
Information omkring studienævnsmøder, behandlingstider mv.

 

Dorte Cohrt Nebel
Tlf.: 6550 3895
Mail: da-ty-sp-sn@sdu.dk
Studienævnet

Studieleder
Ansvarlig for undervisning og eksamen på uddannelsen.

Uwe Kjær Nissen
Mail: da-ty-sp-sn@sdu.dk

Studiementor/faglig vejleder
Livet som studerende på din uddannelse og faglige forhold. Uddannelsesspecifik vejledning - fx valg af vejleder, fagenes/kursernes indhold mv.

Mail: kmpe@sdu.dk
Vejledning på din uddannelse

Studievejledningen Humaniora
Dispensationer, merit, valg undervejs, studieplaner mv.

Tlf.: 6550 2040
Mail: studievejledningen-hum@sdu.dk
Vejledning på Humaniora

Studie- og trivselsvejledning
Studietvivl, studieteknik, eksamenshåndtering, specialeprocesvejledning mv.

Tlf.: 6550 1801
Mail: vejledning@sdu.dk
Studie- og trivselsvejledningen

Universitetsbiblioteket
Lån af litteratur og vejledning i forbindelse med litteratursøgning. Derudover arrangementer, hjælp til opgaveskrivning, book en bibliotekar mv.

Tlf.: 65502611
Mail: sdub@bib.sdu.dk
Biblioteket

Studenterrådgivningen
En selvstændig enhed udenfor SDU, der tilbyder social og psykologisk rådgivning til studerende. Bl.a. stress, angst, depression, udfordringer med selvværdet og personlige kriser.

Studenterrådgivningen

 

Sidst opdateret: 02.10.2019