Skip to main content

FLAP-Caféer efterårssemester 2017

September-caféen d. 25/9

Sif Eriksen, der nu er på kandidaten, vil fortælle om sin BA i audiologi, der handler om frekvensmanipulering. Dette er en teknik, som de fleste høreapparater har muligheden for at bruge. Hun har i sin opgave sammenlignet fem forskellige høreapparaters frekvensmanipuleringsalgoritme, både visuelt og auditivt.
 
Line Zobbe, der har en BA i pædagogisk audiologi, vil også komme og fortælle om sin BA, som omhandler demens og ubehandlet høretab, samt hvordan ubehandlet høretab kan påvirke mini-mental state examination (en test som bruges i demensudredningen). 

Katrine Sumborg Jørgensen læser nu på kandidaten og vil fortælle om sin BA i logopædi. Hun har lavet et konversationsanalytisk projekt af en atypisk interaktion - dvs. en interaktion hvor den ene part har en kommunikationsvanskelighed. I hendes projekt er det mellem en mand, der ikke kan tale og en pædagog, der arbejder på mandens bosted. Hun har undersøgt, hvordan de to får kommunikationen til at fungere, når den ene part ikke kan tale, og det har hun gjort ved at analysere, hvordan non-verbale handlinger bliver brugt som kommunikative ressourcer

Oktober-caféen d. 26/10

Til caféen i oktober afholder vi bruger-dag, hvor vi vil få besøg af nogle brugere, som har haft brug for logopædisk og audiologisk behandling. De vil fortælle om deres møde med en fagperson indenfor vores felt, og hvad de har fået ud af det.

Christina Suurland fra 1. semester på logopædi vil komme og fortælle om sin hørenedsættelse på 60%. Hun vil fortælle om, hvilken behandling hun har fået, og hvordan hørenedsættelsen påvirker hendes dagligdag.
 
Malina Terkelsen fra 3. semester logopædi er på sit tredje år i behandling grundet arvæv på hendes stemmelæber. Hun vil fortælle om sit stemmeforløb som startede en lille dysfoni og indskrænkelse af stemmeregister. Hun blev henvist til logopædisk træning, undersøgelser og operation, men var desværre også udsat for fejlbehandling. Hun vil derfor også fortælle om sin genoptræning derefter, og de strategier hun blev givet til at leve med sin meget skrøbelige stemme. Hendes fortælling vil blive støttet op af lyd og videoklip.
 
Rikke Kruse er mor til sin søn på 2,5, der har et medfødt hørehandicap. Det blev fundet ved den hørescreening som alle nyfødte får foretaget, og han fik høreapparater, da han var 10 uger gammel. Hun vil fortælle lidt om deres forløb og alle de tanker, de har gjort sig efter hans høretab blev diagnosticeret. Derudover vil hun fortælle lidt om AVT (Auditory Verbal Therapy), og hvordan det at have et hørehandicappet barn har påvirket hendes måde at være forældre på.

November-caféen d. 20/11

November-café er lig med FILMCAFÈ. Glæd dig til en god film der omhandler vores felt, popcorn, kaffe, the og kage. Det bliver super hyggeligt!
 
OBS! Ingen café i december og januar pga. eksaminer. 
 

Sociale arrangementer i løbet af efterårssemestret 

D. 2/12 - JULEFROKOST for alle på audiologi, pædagogisk audiologi, audiologopædi og logopædi. 
D. 8/12 - FLAP JULEKLIP for alle, efterfulgt af en tur i fredagsbaren. 

Sociale arrangementer i løbet af forårssemestret

D. 2/2 - PUBCRAWL for alle – velkommen til det nye semester (arrangeret i samarbejde med restaurationskompagniet)
 

 

Sidst opdateret: 06.02.2018