Skip to main content

Fagråd

Fagrådet arbejder for – og består af – alle studerende på uddannelserne BA i Audiologi, BA i Pædagogisk Audiologi, BA i Logopædi, KA i Audiologi og KA i Audiologopædi.

Alle er velkomne til møderne, hvor det er muligt at påvirke hverdagen som studerende, både fagligt og socialt. Fagrådets struktur tilstræbes at bestå af en repræsentant fra hver uddannelse og årgang samt en formand, der vælges blandt disse repræsentanter.

Fagrådet er et åbent, uformelt debatforum for studerende, hvor henvendelser, de studerende kommer med, bliver diskuteret. De studerende sætter altså dagsordenen.
Formålet med Fagrådet er erfaringsudveksling mellem studerende, hvor bl.a. nye sociale eller faglige tiltag, forslag til nye fagudbud, studieordninger mm. kan diskuteres. Hvis der udarbejdes forslag til forbedringer af studierelateret karakter, er det Fagrådets opgave at bringe disse forslag videre til rette vedkommende, eksempelvis Studienævnet.

Der afholdes møder fast én gang hver måned. Til hvert møde foreligger en dagsorden, og punkter til dagsordenen fra de studerende skal være repræsentanterne i hænde senest en uge inden det kommende møde. Hvis der opstår presserende sager, er det altid muligt at møde op til fagrådsmøderne for diskussion af dette.

Ved ønske om at blive tilføjet maillisten, hvorpå dagsorden og referat sendes ud, sendes en mail til Fagrådet: fagraad.audlog@sdu.dk

Med venlig hilsen,
Fagrådet for Audiologi- og Logopædi-studierne
 

Repræsentantliste

Kandidatuddannelserne
Årgang 2013:

Pædagogiske audiologi: Line Lorentzen (Næstformand) - Lilor03@student.sdu.dk  
Audiologi: Repræsentant mangler
Audiologopædi: Repræsentant mangler
 
Årgang 2014:
Pædagogisk audiologi: Nanna Lund Hansen – nanha14@student.sdu.dk  
Audiologi: Sif Eriksen – sieri14@student.sdu.dk  
Audiologopædi: Malene Nørgaard Buch (Formand) - mbuch14@student.sdu.dk  
 
Bacheloruddannelserne  
Årgang 2015:
Pædagogisk audiologi: Rasmus Skipper – raski15@student.sdu.dk  
Audiologi: Repræsentant mangler
Logopædi: Diana Nielsen – diani15@student.sdu.dk  
 
Årgang 2016:
Pædagogisk audiologi: Celine Rose Beck – cebec16@student.sdu.dk / Rikke Bjerregaard – ribje16@student.sdu.dk  
Audiologi: René Gyldenlund Pedersen – reped08@student.sdu.dk  
Logopædi: Klara Tandrup Pedersen – klped16@student.sdu.dk  
 
Årgang 2017:
Logopædi: Laura Lily Hauerslev – lahau17@student.sdu.dk  
Audiologi: Ole Birkkjær Huogaard – olhou17@student.sdu.dk 

Sidst opdateret: 17.10.2017