Skip to main content

Kontakt

Studiesekretær
Praktiske informationer om skemaer, undervisning og eksamen. 

Henvendelse vedr. Humanistiske fag:
Heidi Christensen
Tlf.: 6550 2948
Mail: audlog-sek@sdu.dk

Henvendelse vedr. Sundhedsvidenskabelige fag:
Vibeke Bennedsen
Tlf.: 6541 1809
Mail: Vibeke.Bennedsen@rsyd.dk

Henvendelse vedr.  faget Neurobiologi og Neurologi:
Stine Sonne Carstensen
Tlf.: 6550 3760
Mail: ccarstensen@health.sdu.dk

Studienævnssekretær
Information omkring studienævnsmøder, behandlingstider mv.

 

Hala Wandall
Tlf.: 6550 1925
Mail: sn-audlog@sdu.dk
➤ Studienævnet

Studieleder
Ansvarlig for undervisning og eksamen på uddannelsen.

Thomas O. Madsen
Mail: sn-audlog@sdu.dk

Studiementor/faglig vejleder
Livet som studerende på din uddannelse og faglige forhold. Uddannelsesspecifik vejledning - fx valg af vejleder, fagenes/kursernes indhold mv.

Mail: fvlogopaedi@sdu.dk
Vejledning på din uddannelse.

Studievejledningen Humaniora
Dispensationer, merit, valg undervejs, studieplaner mv.

Tlf.: 6550 2040 
Mail: studievejledningen-hum@sdu.dk
Vejledning på Humaniora.

Studie- og trivselsvejledning
Studietvivl, studieteknik, eksamenshåndtering, specialeprocesvejledning mv.

Tlf.: 6550 1801
Mail: vejledning@sdu.dk 
Studie- og tvivselsvejledningen

Universitetsbiblioteket
Lån af litteratur og vejledning i forbindelse med litteratursøgning. Derudover arrangementer, hjælp til opgaveskrivning, book en bibliotekar mv.

Tlf.: 65502611 
Mail: sdub@bib.sdu.dk
Biblioteket

Studenterrådgivningen
En selvstændig enhed udenfor SDU, der tilbyder social og psykologisk rådgivning til studerende. Bl.a. stress, angst, depression, udfordringer med selvværdet og personlige kriser.

 ➤Studenterrådgivningen


 

Sidst opdateret: 15.03.2019