Skip to main content

Karrieremuligheder

 

Midt i studieforberedelser, eksamensopgaver og andre studieaktiviteter kan det være svært at få øje på, hvad alt dit arbejde med studiet i virkeligheden giver dig af kompetencer.

En uddannelse i Pædagogisk Audiologi er en lang læreproces, hvor du blandt andet lærer at:

  • foretage en faglig vurdering af hørevanskeligheder hos klienter i alle aldre med inddragelse af andre faggruppers diagnoser og vurderinger
  • analysere klienters stemme, tale og sprog
  • udarbejde, gennemføre og evaluere trænings-, behandlings – eller undervisningsforløb
  • yde pædagogisk audiologisk bistand efter medicinsk og teknisk behandling
  • gennemføre analytisk arbejde i relation til interkulturelle problemstillinger
  • rådgive og vejlede klienter, pårørende og andre faggrupper

Måske du nu sidder og tænker, at du arbejder med meget mere og andre spændende kompetencer på dit studie, og det er rigtig godt, for du er eksperten, der kan fortsætte ”listen” i løbet af dine studier.

Hvad bliver du, når du er færdig med din uddannelse? Det spørgsmål har du sikkert tit fået til familiefesterne uden du helt ved, hvad du skal svare. Det kan også være, at det er et spørgsmål, du stiller dig selv. Hvis du godt kunne tænke dig noget inspiration til et andet svar, er det godt, du læser med her. Du har nemlig mange muligheder med dine kompetencer.

Pædagogisk Audiologi er en uddannelse, der sætter dig i stand til at finde årsagen til hørevanskeligheder hos børn, unge og voksne samt hjælpe disse mennesker til et liv med mere lyd, forbedrede vilkår for kommunikation og deraf en bedre livskvalitet. Uddannelsen giver også mulighed for, at du kan være med til at designe og udvikle fremtidens høreteknologier

Som færdiguddannet bachelor i Pædagogisk Audiologi er du særligt kvalificeret til at kunne opnå ansættelse inden for følgende områder:

  • På tale-høreinstitutter eller kommunikationscentre i hørepædagogiske stillinger. På sådanne institutioner tilbydes undervisning/behandling af voksne med hørenedsættelse, personer med tinnitus og Morbus Ménières sygdom samt voksne med Cochlear Implantat.
  • Flere audiologiske afdelinger og høreklinikker på sygehusene har et pædagogisk afsnit med ansatte hørepædagoger, der varetager begynderundervisning af høreapparatbrugere (både børn og voksne), vejledning og rådgivning af forældre til hørehæmmede børn samt kontakt til børnenes hjemkommune.
  • På de kommunale Pædagogisk Psykologisk Rådgivningskontorer (PPR) samt andre specialinstitutioner er der også ansat hørepædagoger, der foretager vurdering af hørehæmmede børns behov for høretekniske hjælpemidler i institution, skole og hjem samt vurderer disse børns sproglige kompetencer, vejleder og rådgiver omgivelserne mv.

Alt i alt vil uddannelsen give dig kompetencer til at løse opgaver indenfor mange forskellige områder, eksempelvis i kommuner, daginstitutioner, skoler, uddannelsessektoren, sundhedssektoren og den sociale sektor mv.

kandidatuddannelsen i Audiologi.

Flere gange i løbet af dine studier, kan du blive i tvivl om, hvad du skal bruge det til – og om du har valgt rigtigt. Selvom tvivl kan være ubehageligt, giver tvivl også anledning til at tænke over, hvilke valgmuligheder, du har i løbet af dine studier. Valgmulighederne kan være med til at tone din profil i den retning, du synes er spændende og giver mening for dine karriereplaner.

Måske tænker du, at det vil være spændende at arbejde i humanitære hjælpeorganisationer, i kommuner, med læring eller noget helt syttende, men du ved ikke om du har det, der skal til. Det har du heldigvis masser af muligheder for at finde ud af i løbet af din studietid.

Det kan være, at du synes, at det kan være spændende at komme i praktik (projektorienteret forløb) og/eller tage på et udlandsophold et semester i løbet af dine studier for at prøve kræfter med en anden kultur, afprøve dine kompetencer og opdage nye spændende muligheder.

Eller måske du overvejer at prøve kræfter med et studiejob, hvor du kan få mulighed for at løse opgaver, hvor du skal anvende nogle af dine kompetencer fra studiet og opdage nye karrieremuligheder, du ikke vidste ville være en mulighed for én med dine kompetencer.

Det er blandt mange andre ting den slags muligheder, der kan være med til at tone din profil og kaste et nyt lys på dine karrieremuligheder.

Hvis du har brug for et overblik over dine karrieremuligheder eller få sparring på, hvordan du når dertil, så kan du kontakte karrierevejledningen.

 

Sidst opdateret: 09.08.2018