Skip to main content

Fagspecifikke kompetencer

Dine fagspecifikke kompetencer er de kompetencer, som er unikke for din uddannelse. Det er altså dem, der adskiller din faglighed fra andre uddannelsers faglighed.

Hvis du ønsker en karriere inden for forskning eller undervisning i dit fag, så er det bl.a. dine fagspecifikke kompetencer, du vil trække på.

Hvad er mine fagspecifikke kompetencer?

I din studieordning er det beskrevet, at målet med din uddannelse er, at du som bachelor i pædagogisk audiologi har en række generelle humanistiske og sundhedsvidenskabelige kompetencer. Du er som bachelor i stand til selvstændigt og systematisk at definere og analysere teoretiske og praktiske problemstillinger samt at opstille forslag til løsning. Du kan mundtligt og skriftligt formidle et fagligt stof, så det bliver relevant og forståeligt for forskellige målgrupper. Endvidere er du trænet i at indgå i et samarbejde og modtage og give konstruktiv kritik. De opnåede kompetencer kvalificerer både til ansættelse og videreuddannelse.

Du har en række fagspecifikke pædagogisk audiologiske kompetencer, der sætter dig i stand til at foretage en faglig vurdering af hørevanskeligheder hos klienter i alle aldre med inddragelse af andre faggruppers diagnoser og vurderinger. En central kompetence er endvidere at afdække medfølgende kommunikationsvanskeligheder, yde pædagogisk audiologisk bistand efter medicinsk og teknisk behandling herunder rådgivning og vejledning af klient, pårørende og andre faggrupper. Herudover kan du evaluere behandlings- eller undervisningsforløb og indgå i tværfaglige professionsgrupper inden for sundhed, pædagogik, psykologi og socialrådgivning.

 

Sidst opdateret: 27.07.2016