Skip to main content

Top-10 spørgsmål om eksamen

 

Se din eksamensplan. 1-2 uger før din eksamen kan du også finde oplysninger om tid, dato og sted på BlackBoard.

Tjek Blackboard dagligt!
Der kan ske ændringer i eksamensplanen, så hold dig opdateret på Blackboard.

Du skal medbringe dit studiekort, når du skal til eksamen. Derudover skal du måske have hjælpemidler med, fx pc, håndscanner mv. De specifikke regler vil altid blive oplyst forud for eksamen på kursets side i Blackboard.

Hvis du har fået dispensation
Hvis du har fået en dispensation (fx forlængelse af eksamenstid) skal du medbringe den.

Du kan se dine eksamenstilmeldinger via selvbetjeningen. Hvis du er tilmeldt undervisning, er du automatisk tilmeldt eksamen.

Tjek op på dine tilmeldinger
Du kan kun få adgang til eksamen, hvis du står på eksamenslisten. Du skal derfor kontrollere, at du står på listen over de fag/kurser, som du har tilmeldt dig. Kontakt Uddannelsesjura & Registratur (eksamenskontoret) via SPOC, hvis du er i tvivl om din tilmelding.

Se gode tips og tricks til at forberede dig til dine eksamener.

Er du så nervøs op til eksamen, at det påvirker dig i negativ grad? Måske lider du af eksamensangst...

Se hvem du kan kontakte for at få hjælp. Du er også velkommen til at kontakte Studievejledningen, hvis du har brug for en snak om, hvordan du forholder dig til din angst.

Læs hvad du skal gøre, hvis du bliver akut syg til eksamen.

Læs om ikke-akutte usædvanlige forhold og hvad du skal gøre.

Består du ikke i første forsøg, skal du til eksamen i faget/kurset igen. Du har i alt 3 eksamensforsøg i hvert fag/kursus.

Du skal selv tilmelde dig 2. (og evt. 3.) eksamensforsøg. Du har oftest mulighed for selv at bestemme, om du vil til eksamen i faget/kurset igen i samme eksamensperiode (reeksamen) eller om du vil vente til næste gang faget/kurset kører og der afholdes en ny eksamen (ordinær eksamen).

Andre regler for valgfag og ”gamle” fag
Der er ofte andre regler for valgfag og fag som udgår (dvs. fag hvor der ikke i fremtiden udbydes undervisning). En af reglerne kan være, at du automatisk bliver tilmeldt reeksamen i faget igen hvis du dumper 1. forsøg. Du kan dermed ikke selv bestemme, om du vil udskyde dit 2. (og evt. 3) eksamensforsøg. Vær derfor særligt opmærksom i disse tilfælde. Du finder information om eksamensplacering i fagbeskrivelserne.

Hvornår kan jeg tage eksamen igen?
Eksempel: Du har ikke bestået dit 1. eksamensforsøg (ordinær eksamen) i december/januar. Du har nu 2 muligheder:

Mulighed 1
 Du kan tilmelde dig reeksamen i februar. Det gør du på Selvbetjeningen.

Mulighed 2
Du kan vente med at tilmelde dig faget til det bliver udbudt igen (husk at tjekke eksamensoplysningerne i fagbeskrivelsen for at se om der er nogle særlige krav for hvornår du tager 2. og 3. forsøg i lige netop dette fag). Du kan så følge undervisningen igen og gå til ordinær eksamen i faget.

Har du ikke brug for at følge undervisningen igen? Tilmeld dig kun eksamen
Hvis du vurderer, at du ikke har brug for at følge undervisningen igen, kan du nøjes med at tilmelde dig ordinær eksamen. Du vil modtage en mail fra Uddannelsesjura & Registratur når der er åbent for eksamenstilmelding, hvorefter du tilmelder dig eksamen i Selvbetjeningen.

Fagene kører oftest kun én gang om året
Hvert fag kører som oftest kun én gang om året. Dvs. at hvis du fx ikke består en eksamen om efteråret/vinteren og gerne vil følge faget igen, må du vente til næste efterår/vinter.

Husk reglerne om studieaktivitet og maksimale studietider
Hvis du udskyder en eller flere eksamener til næste år skal du sikre dig, at du stadig lever op til reglerne om studieaktivitet og maksimale studietider. Ligeledes kan det have konsekvenser for din SU.

Hvornår er eksamen placeret?

EFTERÅRSSEMESTER
September til januar
DECEMBER/JANUAR
Ordinær eksamen

FEBRUAR
Reeksamen*
FORÅRSSEMESTER
Februar til juni
MAJ/JUNI
Ordinær eksamen

AUGUST
Reeksamen*
*Du kan kun tilmelde dig reeksamen hvis du har været tilmeldt ordinær eksamen på det pågældende semester. 

Der kan være undtagelser
Der kan være eksamener (fx. projekter, krav om fremmøde, opgaver, fremlæggelser etc.), som er placeret tidligere i semestrene. Orientér dig om det i din fagbeskrivelse/kursusbeskrivelse, eksamensplan og ved at spørge din underviser.

Ordinær eksamen og reeksamen er ofte forskellige
Du kan ofte opleve, at der er forskel på prøveformerne til ordinær eksamen og reeksamen. Den ordinære eksamen kan fx være en mundtlig eksamen, eller løbende afleveringer, mens reeksamen i stedet kan være fx en hjemmeopgave. De faglige krav vil altid være de samme.

Karakterer for skriftlige eksamener offentliggøres senest 4 uger efter eksamens afholdelse. Bedømmelsen af både bachelorprojekt og speciale skal offentliggøres senest 6 uger efter aflevering (juli måned indgår ikke i beregningen af hverken de 4 eller de 6 uger).

Hvor ser jeg mine karakterer?
Karakterer ses via selvbetjeningen - her kan du også lave en eksamensudskrift.

På siden Eksamensregler kan du under punktet 'Eksamensklage' læse om overvejelser, som du skal gøre dig, inden du klager og finde link til klagevejledning, eksamensklageblanket mv.

Sidst opdateret: 09.08.2018