Skip to main content

Førsteårsprøven

Inden for det første studieår skal du bestå førsteårsprøvens eksamener for at fortsætte på uddannelsen. Hvis du ikke består førsteårsprøven inden for fristen, vil du få en besked om, at du bliver udmeldt af uddannelsen. 

 

Hvis du dumper kurser i førsteårsprøven

Det er vigtigt, at du fokuserer på at bestå førsteårsprøven inden for fristen. Hvis du dumper et kursus, der indgår i førsteårsprøven, skal du sørge for at blive tilmeldt eksamen igen. Du er selv ansvarlig for at tilmelde dig reeksamen.

 

Nogle af førsteårsprøvens kurser ligger på 1. semester. Andre ligger på 2. semester. Du har 3 forsøg til at bestå førsteårsprøvefagene på 1. semester, men kun 2 forsøg til at bestå 2. semesters førsteårsprøvekurser.

 

Fag som indgår i førsteårsprøven Antal forsøg   Første eksamen  2. eksamensforsøg  3. eksamensforsøg
 1. semester (efterårskurser)  3  December eller januar  Februar  Juni
 2. semester (forårskurser)  2  Maj eller juni  August  -

Hvis det ikke går som forventet

Du kan søge om udsættelse af tidspunktet for, hvornår prøven skal være bestået. Men kun hvis du kan dokumentere usædvanlige forhold, som har gjort, at du ikke har mulighed for at bestå førsteårsprøven inden for fristen. For at søge om udsættelse skal du lave en dispensationsansøgning.

 

Lav en individuel studieplan

Inden du sender ansøgningen skal du skabe dig et overblik over, hvornår du forventer at have bestået førsteårsprøven.  

 

Sidst opdateret: 09.08.2018