Skip to main content

Eksamen

Eksamen er en pædagogisk øvelse, hvor du skal vise det, du har lært på kort tid. Eksamen kan foregå på flere forskellige måder, blandt andet:  • Skriftlige afleveringer, der løbende skal afleveres undervejs i semestret.


  • Større skriftlige opgaver, hvor du i nogle tilfælde selv vælger emnet. De større skriftlige opgaver kan være individuelle eller i grupper. Af og til afsluttes de med et mundtligt forsvar. 

  • Mundtlige eksamener, hvor du i nogle tilfælde trækker et emne og taler med underviser/censor om det. 

  • 80 % undervisningsdeltagelse. Nogle gange bruges dette som en forudsætningsprøve – dvs. at du skal have været til 80 % af undervisningen for at kunne deltage i eksamen.Det er en god idé at undersøge, hvilke eksamensformer de enkelte fag/kurser har allerede fra begyndelsen af semesteret. Dermed kan du gennem semesteret forberede dig bedst muligt til eksamen.


3 eksamensforsøg pr. fag


Består du ikke dit første eksamensforsøg (ordinær eksamen), skal du selv tilmelde dig de efterfølgende forsøg (reeksamen). Ordinær eksamen er for efterårssemesterets fag/kurser placeret senest i januar med reeksamen i februar, mens ordinær eksamen for forårssemesterets fag/kurser er placeret i maj og juni med reeksamen i august.


I alt har du 3 eksamensforsøg til at bestå hvert fag/kursus på din uddannelse.  En undtagelse er dog førsteårsprøvefagene, hvor du har 2 eller 3 forsøg til at bestå alt efter, om fagene/kurserne er placeret i efterårssemesteret eller forårssemesteret.Bedømmelse via bestået/ikke bestået eller 7-trins skalaen


Nogle eksamener bedømmes med bestået/ikke bestået, mens der ved andre gives en bedømmelse ift. 7-trins skalaen. 


I studieordningen  kan du se eksamensformen for hvert af de fag/kurser, du skal have på din uddannelse.

 

Digital Eksamen

Få overblik over dine eksamener og aflever eksamensbesvarelser i Digital Eksamen

klik her

Se også

Sidst opdateret: 30.04.2020