Skip to main content

Merit

Har du tidligere bestået en uddannelse eller dele af én, kan du søge om at få fag/kurser overført til din uddannelse på SDU – det kaldes merit.

Det kan også være, at du ønsker at tage fag/kurser eller tilvalg på et andet universitet – eller måske ønsker du at komme i praktik? I den forbindelse skal du søge om en forhåndsgodkendelse – det kaldes forhåndsmerit.

Nedenfor ser du eksempler på en række forskellige situationer, hvor du skal eller kan søge om merit eller forhåndsmerit.

Du skal søge ved at bruge den rigtige blanket og udfylde den med de oplysninger, som er nødvendige for studienævnet.

1a) Jeg har gennemført en del af en uddannelse
Har du tidligere bestået dele af en uddannelse (ét eller flere fag/kurser), men ikke afsluttet uddannelsen, skal du søge om at få fagene/kurserne overført til din uddannelse på SDU. Det er et lovkrav og kaldes startmerit.

Krav til din ansøgning

 • Angiv hvilken uddannelse, du tidligere har læst
 •  Indsæt link til en studieordning eller fagbeskrivelser for de fag/kurser, du har bestået
 • Upload eksamensudskrift for de beståede fag/kurser

Søg startmerit senest 1. oktober
Du skal søge hurtigst muligt og senest den 1. oktober det år, hvor du er optaget på SDU. Årsagen er, at du måske kan få startmerit for fag/kurser allerede på 1. semester.

--> Du skal søge via SPOC på blanketten: Ansøgning om startmerit.

1b) Jeg har gennemført hele min tidligere uddannelse
Har du tidligere bestået en hel uddannelse, kan du vælge at søge om at få fagene/kurserne overført til din uddannelse på SDU. Det kan for eksempel være enkelte fag/kurser eller hele semestre. På den måde kan du måske forkorte din nye uddannelse tidsmæssigt. Hvis du har brug for hjælp til at lave en individuel studieplan, kan du tage fat i Studievejledningen.

Merit for fag/kurser på universitetsniveau
Du kan søge merit for fag/kurser, der er på samme niveau (dvs. bachelor- eller kandidatniveau) og hvor indholdet kan ligestilles med indholdet på din uddannelse på SDU. Det betyder, at det er nemmere at få merit for valgfag end for obligatoriske fag. Obligatoriske fag har ofte en detaljeret fagbeskrivelse, mens valgfag er mere åbne ift. indhold.

Det er kun i begrænsede tilfælde, at du kan få merit for fag/kurser, der ikke er på bachelor- eller kandidatniveau.

Du kan ikke få merit for fag/kurser fra samme uddannelse
Du kan ikke få merit for fag/kurser fra samme uddannelse. Det kan eksempelvis være, hvis et fag/kursus eller et fagligt indhold indgår i både din bacheloruddannelse og i dit sidefag/tilvalg. I den situation kan du tage fat i Studievejledningen og høre om dine muligheder for, at få lov til at tage et andet fag/kursus i stedet.

Krav til din ansøgning

 • Angiv hvilket fag, du tidligere har bestået på din anden uddannelse
 • Angiv hvilket fag på din nuværende uddannelse, som du mener kan meritdækkes af det fag, du tidligere har bestået
 • Vedlæg fagbeskrivelse for det fag, du tidligere har bestået
 

--> Du skal søge via SPOC på blanketten: Ansøgning om godkendelse af merit.

2a) Jeg vil tage fag/kurser i udlandet eller på et andet universitet

Du skal søge om forhåndsmerit, hvis du ønsker at:

Orienter dig i din studieordning
Før du søger, er det en god idé, at du orienterer dig i din studieordning. Her får du fx et overblik over hvor mange valgfrie elementer som indgår i din uddannelse og anbefalinger til, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at studere i udlandet.

Retningslinjer

 • Du kan søge forhåndsmerit for fag/kurser, der er på samme niveau som din uddannelse på SDU (dvs. bachelor- eller kandidatniveau).
 • Fagenes/kursernes indhold skal kunne ligestilles med indholdet på din uddannelse på SDU:
  • Ønsker du forhåndsmerit for obligatoriske fag/kurser, skal fagene/kurserne være i tråd med fagbeskrivelsen i din studieordning.
  • Ønsker du at få forhåndsmerit for valgfag, er der færre begrænsninger. Valgfaget skal dog også ligge indenfor studieordningens rammer.
  • Fagene/kurserne skal minimum have samme ECTS-vægtning som de tilsvarende fag/kurser i din studieordning.
  • Udenlandske fag/kurser skal ofte ses som en ’pakke’, der samlet set skal vægte 30 ECTS = et semester.

 

Søg gerne om flere forskellige muligheder
Det kan være en god idé, at du søger om forhåndsmerit for flere forskellige muligheder og kombinationer i tilfælde af, at du ikke får dit første ønske opfyldt.

Frister for at søge forhåndsmerit
Du skal søge merit senest den 25. november for fag/kurser i forårssemesteret og senest den 5. maj for fag/kurser i efterårssemesteret. Tjek om dit studienævn har særlige frister. Studienævnet sender dig en afgørelse på din studentermail.

Når du har fået forhåndsmerit

 • ...kan du søge om optagelse på fag/kurser på andre universiteter i ind- eller udland.
 • ...kan du få underskrevet ”Learning Agreement” via SPOC (Learning Agreement skal du bruge som Erasmus-studerende).


Hvis fag/kurser ikke oprettes eller du ikke bliver optaget

Hvis fag/kurser ikke bliver oprettet eller du ikke bliver optaget, skal du søge om ændring af din forhåndsmerit hurtigst muligt. For forårets fag/kurser skal du søge senest den 1. januar og for efterårets fag/kurser senest 1. august.

Send dit eksamensbevis, når du har bestået fagene/kurserne
Hvis du har taget fag/kurser på et andet universitet skal du, når du har bestået fagene/kurserne, sende dit eksamensbevis til Uddannelsesjura & Registratur (eksamenskontoret) via SPOC.  Husk at medsende en karakterskala, hvis du har læst i udlandet. Du vil herefter få merit.

Krav til din ansøgning

 • Angiv hvilke fag, du planlægger at følge ved gæsteinstitutionen
 • Angiv hvilke fag på din uddannelse, som du mener kan meritdækkes af fag fra gæsteinstitutionen
 • Vedlæg fagbeskrivelser for fagene ved gæsteinstitutionen

--> Du skal søge via SPOC på blanketten: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit.

2b) Jeg vil læse et fag/kursus på SDU, som ikke indgår i min uddannelse (studieordning)

Hvis du vil læse et fag på SDU, som ikke indgår i din studieordning, eller et valgfag, som ikke er godkendt af studienævnet, skal det godkendes på forhånd i studienævnet.

 • Er faget udbudt af et andet fakultet på SDU?
  Du skal - inden du søger forhåndsgodkendelse i studienævnet - kontakte den pågældende uddannelse og evt. søge om tilladelse til at tage fag/kurser på uddannelsen. Det kaldes at søge om at intern gæstestuderende.
 • Er faget udbudt på Humaniora?
  Det er en god idé, at du - inden du søger om forhåndsgodkendelse i studienævnet - kontakter studiesekretæren på den pågældende uddannelse og hører, om der er plads på holdet.
 • Hvis du søger om forhåndsgodkendelse af fag udenfor din studieordning, skal det have samme ECTS-vægtning, som det fag, det skal erstatte.

Krav til din ansøgning

 • Angiv hvilke fag, du planlægger at følge ved anden uddannelse
 • Angiv hvilke fag på din uddannelse, som du mener kan meritdækkes af fag fra anden uddannelse
 • Vedlæg fagbeskrivelse for fag ved anden uddannelse

--> Du skal søge via SPOC på blanketten: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternativt fag på SDU.

Når du har fået godkendelse til at læse faget, kan du tilmelde dig ved at skrive til Uddannelsesjura & Registratur via SPOC.

Praktik (projektorienteret forløb) er et ulønnet fagligt relevant ophold i en organisation eller virksomhed. Et selvstuderet emne er en eksamen indenfor et område, som du ikke har fået undervisning i.

Hvordan gør jeg?
Ønsker du et projektorienteret forløb eller et selvstuderet emne, og er det ikke i forvejen en del af din uddannelse, skal du søge om forhåndsgodkendelse, dvs. forhåndsmerit. I din studieordning kan du se, om projektorienteret forløb eller selvstuderet emne er en del af din uddannelse.  I studieordningen kan du også se, hvilke elementer i din uddannelse, et projektorienteret forløb eller selvstuderet emne bedst kan afløse, såfremt det ikke er en del af uddannelsen.

Krav til din ansøgning
Du skal fagligt begrunde din ansøgning om et projektorienteret forløb eller selvstuderet emne. Derudover skal du medsende relevante dokumenter:

 • Projektorienteret forløb: Du skal hurtigst muligt aflevere en underskrevet projektaftale og vejlederkontrakt – se Projektorienteret forløb, pkt. 5.
  • Det skal fremgå af projektaftalen, hvad det faglige indhold er, og hvilken relevans det har for din uddannelse. Det faglige indhold skal være i tråd med fagbeskrivelsen for det projektorienterede forløb, som du finder i din studieordning.

 • Selvstuderet emne: Vedhæft beskrivelse af emne og petitum, som er underskrevet af din vejleder. Spørg din studiesekretær om der er en særlig kontrakt til selvstuderet emne og om der er en afleveringsfrist, du skal overholde.

--> Du skal søge via SPOC på blanketten: Projektorienteret forløb/Selvstuderet emne.


Lav en plan B til dit projektorienterede forløb!

Det er en god idé, at du laver en plan B til dit projektorienterede forløb og søger om forhåndsgodkendelse af den i forbindelse med, at du søger om dit projektorienterede forløb. Din plan B kan fx bestå af fag/kurser på SDU eller på andre universiteter. Skulle du være så uheldig, at du ikke når at få en aftale med en virksomhed/organisation, har du et alternativ ved hånden.

Senest den 1. august skal du give besked til Uddannelsesjura & Registratur (eksamenskontoret) via SPOC, hvis du ikke har fået en aftale med en virksomhed/organisation, og du derfor ønsker at benytte din plan B.

Læs mere om projektorienteret forløb.

Du søger startmerit, merit og forhåndsmerit via SPOC.

Dokumentation
Husk at vedhæfte relevante dokumenter i din ansøgning. Har du ikke dokumenterne på ansøgningstidspunktet, er det en god idé at skrive, at du eftersender dem. Hvis du har mange dokumenter/bilag, kan du med fordel samle dem i én fil - se guide.

Brug for hjælp?
Hvis du har brug for vejledning i forbindelse med din meritansøgning, kan du kontakte Studievejledningen.

Søg merit

Du søger startmerit, merit og forhåndsmerit via SPOC.

GÅ TIL SPOC

Sidst opdateret: 05.01.2018