Skip to main content

Øvrige blanketter

Projektkontrakter

Emne Læs om reglerne   Blanket
Bachelorprojekt
Regler og procedure for bachelorprojekt
Brug SPOC til at ansøge om vejleder
 Praksisophold  Information om BA-praktikken
Ansøg om praksisophold 1
Ansøg om praksisophold 2

Vejledende orientering

Emne Vejledning
Skriftlige hjemmeopgaver Vejledning (opdateret 30.11.2017)


Undervejs i studiet

Emne Læs om reglerne Blanket
Udlandsophold Ophold i udlandet Søg om udvekslingsplads eller stipendium
Projektorienteret forløb (praktik) Om projektorienteret forløb

Brug SPOC til at indsende Projektaftale inkl. vejlederaftale
Kandidat Optagelse på kandidat Ansøg om kandidat
Kandidat før afsluttet bachelor Om at begynde på kandidat før bachelor Ansøgningsblanket til kandidat før bachelor
Eksamensklage Klagevejledning

Eksamensregler
Blanket til eksamensklage
 Projektsamarbejde  Projektsamarbejde  Aftale for projektsamarbejde og fortrolighedserklæring 

Ind/ud af universitetet

Emne Læs om reglerne Blanket
Orlov Om orlov Ansøg om orlov
Genindskrivning Om genindskrivning Blanket til genindskrivning
Udmeldelse Om udmeldelse Blanket til udmeldelse

Sidst opdateret: 07.07.2016