NYT om transport og indkvartering i forbindelse med klinikophold

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har meddelt universiteterne, at vi ikke må udbetale transport – og indkvarteringsrefusion til studerende i forbindelse med klinikophold. Den nuværende ordning udfases derfor fra og med efteråret 2019. Studerende vil således stadig få tilskud til transport- og indkvarteringsudgifter i forbindelse med klinikophold aflagt i efteråret 2018 og i foråret 2019 efter de gældende retningslinjer.

Det er ikke universitetets ønske at indstille refusionen, og vi arbejder sammen med de andre universiteter for, at der findes en løsning gældende fra efteråret 2019 og fremadrettet. Vi kan dog ikke garantere noget. I vil blive orienteret senest i april 2019.

Hvis I har spørgsmål, så skriv til Uddannelse & Kvalitet: UK.sund@health.sdu.dk

Med venlig hilsen
Birgitte Bjerrum Hjerrild
Leder af Uddannelse & Kvalitet

Nye regler for transporttilskud gældende fra efteråret 2016

Som studerende på SDU kan man få et tilskud til transportudgifter i forbindelse med klinik-/praktikophold. Da der er tale om et tilskud, kan man ikke regne med at få dækket alle sine udgifter. Der er forskellige regler gældende for udbetalingen af tilskuddets størrelse, som afhænger af opholdets varighed. 

Det er desuden ikke alle klinik-/praktikophold, der berettiger til transporttilskud. Transporttilskuddet udbetales kun i forbindelse med de klinik-/praktikophold, hvor man ikke selv har mulighed for at arrangere opholdet.

Mennesker først:

 1. Der er en egenbetaling på 450 kr. pr. studerende. (Husk altid at gemme alle dine kvitteringer, da vi skal se dokumentation på samtlige udgifter, selvom det ikke er hele beløbet, der refunderes.)
 2. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet dækker transportudgifter på over 450 kr. hvis der vælges billigste offentlige transportmulighed*
 3. Hvis man kører i egen bil, dækker Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, som under punkt 2) (differencen mellem 450 kr. og billigste offentlige transportmulighed)

Nye regler gældende for 14-dages ophold:

 1. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet giver et tilskud på 300 kr. pr. studerende for den samlede periode

Nye regler gældende for ophold af mere end 14 dages varighed:

 1. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet giver et tilskud på 600 kr. for 4 ugers klinik pr. studerende.
  Dvs. for 8 uger gives et tilskud på 1200 kr. osv.

Hvornår kan tilskuddet forventes udbetalt?
Der er frist for indsendelse af blanket samt dokumentation for udgifter senest 14 dage efter endt klinikperiode. Den studerende kan forvente at få udbetalt tilskuddet senest 8 uger efter fristen, med forbehold for at den studerende har overholdt gældende procedure (se nedenstående punkt; Ansøgning om transporttilskud)  for indsendelse af blanket og dokumentation. Ansøgninger fremsendes først efter endt klinikperiode medmindre andet er oplyst, og ansøgninger behandles først efter fristen. 

Den studerendes ansvar:

 • Den studerende er selv ansvarlig for at undersøge transportmuligheder til klinikstedet. Vi opfordrer til, at du anvender den billigst mulige transport, hvilket i de fleste tilfælde vil være et ungdomskort, se www.ungdomskort.dk
 • Det Sundhedsfaglige Fakultetssekretariat er ikke i stand til at vejlede i bestilling af ungdomskort, men vi har fået følgende skriv fra Sydtrafik: Info om ungdomskort
 • Den studerende er selv ansvarlig for at indsende dokumentation for transportudgifterne efter gældende procedure;

Ansøgning om transporttilskud

Punkt 1 - sørg for at have gemt dokumentation af rejseudgifter på din computer klar til at vedhæfte en mail. Dette gælder ligeledes, hvis du har lånt en bil. Her gælder benzinkvitteringer som dokumentation. Hvis du er kørt i egen bil, skal du gå direkte til punkt 2b.

Punkt 2 - Udfyld denne formular, og gem den samme sted som din dokumentation af rejseudgifter. Hvis du ikke kan skrive i dokumentet skal du trykke på "Enable All Features" øverst i dokumentet.

Punkt 2b - Hvis du er kørt i egen bil, skal du udfylde denne rejseafregning (side to er blot til, hvis man ønsker en kopi til sig selv).

Det er vigtigt, at I udfylder følgende:

 • Cpr.nr.
 • Adressen på klinikstedet
 • Hvilket klinikophold det drejer sig om
 • Overskuelig udregning af antal km
 • Bilens registreringsnummer
 • første og sidste dag i klinik (datoerne)
 • Underskrift

Punkt 3 - Vælg det for dig aktuelle link (mail) herunder og vedhæft dokumentation af rejseudgifter samt den netop udfyldte formular og tryk send. OBS: Det er vigtigt at emnefeltet i mailen ikke ændres.

2. semester medicin
6. semester medicin
8. semester medicin
10. semester medicin
Klinikophold A klinisk biomekanik
Klinikophold B klinisk biomekanik
Klinikophold C klinisk biomekanik
Klinikophold D klinisk biomekanik
Klinikophold E klinisk biomekanik
Klinikophold F klinisk biomekanik
Klinikophold G klinisk biomekanik
Klinikophold H klinisk biomekanik

Audiologi

Farmaci

Hvis det ikke er muligt, at få linket til at virke, kopieres teksten (f.eks. "6. semester medicin"), og sættes ind i emnefeltet i en ny mail, som sendes til transporttilskud@health.sdu.dk med de aktuelle dokumenter jf. punkt 3

 

\Indholdet på denne side er med forbehold for ændringer

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies