Skip to main content

Kandidatuddannelsen i Esbjerg

Syddansk Universitet opretter en kandidatuddannelse i medicin i Region Syddanmark i 2022, hvor undervisningen foregår i Esbjerg.

Uddannelsen skal være klinik- og praksisnær, og ideen er, at de studerende skal være tættere på de kliniske afdelinger og allerede fra kandidatuddannelsens begyndelse tildeles en ’stamafdeling’. 

Hvis du vælger at læse dit kandidatforløb i Esbjerg, er du desuden garanteret, at dit KBU-forløb bliver afviklet i Region Syddanmark. Du risikerer altså ikke at blive sendt rundt i hele Danmark, som alle andre medicinske kandidater. 

Læs mere om kandidatuddannelsen

  • Den nye lægeuddannelse i Esbjerg er åben for alle kandidatstuderende, der har færdiggjort deres bachelor.
  • Der optages 30 studerende en gang årligt pr. 1. september. Pensum, studieordning og eksaminer er identiske med kandidatuddannelsen i Odense, men både undervisning og klinik (praktikforløb) bliver tilrettelagt med fokus på at opnå en tættere relation til et færre antal undervisere og afdelinger. Hensigten er, at du tilknyttes en ’stamafdeling’ fra kandidatuddannelsens begyndelse, hvor du vil blive et fuldgyldigt medlem af personalegruppen.
  • Team Based Learning og patientforløb bliver gennemgående pædagogiske metoder. Metoderne er – efter internationalt forbillede – indført med succes på den ordinære kandidatuddannelse i medicin i Odense. Metoderne resulterer i færre konfrontationstimer (holdundervisningstimer), disse målrettes efter de studerendes konkrete læringsbehov, samt at de studerende er bedre forberedte.
  • De første studerende på Esbjerg-uddannelsen forventes færdiguddannede i 2025-26.
  • Kandidater fra Esbjerg-uddannelsen er garanteret, at deres KBU-forløb bliver afviklet i Region Syddanmark.

Uddannelsens klinikophold (praktikforløb) tilrettelægges på samme måde for alle studerende ved kandidatuddannelsen i medicin i Odense. Studerende på Esbjerg-uddannelsen vil komme i klinikophold på praktiksteder i den syd- og sønderjyske del af Region Syddanmark. 

Kandidatuddannelsen i Esbjerg har en særlig klinikrettet vægtning og udnytter de gode rammer i Regionen. Adskillige afdelinger på Sydvestjysk Sygehus får meget positive studenterevalueringer af medicinstuderende i forbindelse med klinikophold, og sygehuset har modtaget priser for god uddannelse af læger. Samtidig har almen praksis og Psykiatrisygehuset vist stor interesse i at indgå i uddannelsen.

Herudover vil hver studerende, der følger kandidatuddannelsen i medicin i Esbjerg, blive tilknyttet en stamafdeling i Esbjerg. Dette er på Sydvestjysk Sygehus, en stamklinik i almen praksis eller ved Psykiatrisygehuset over en periode på mindst ét år – udover deres ordinære klinikophold. Her vil de studerende og afdelingens/klinikkens personale få mulighed for at lære hinanden godt at kende.

I stamafdeling vil de studerende få adgang til læringssituationer i et betydeligt større omfang end ved de ordinære ophold, og de vil kunne opnå en højere grad af fortrolighed med det lægelige arbejde, herunder også samarbejdet med andre personalegrupper.

De studerende møder i stamafdeling på to faste hverdage i tidsrummet kl. 8.00-12.00. Undervisning vil finde sted på hverdage i tidsrummet kl. 13.15-18.00. For at give de studerende tid til forberedelse skemalægges dog ingen undervisning om mandagen.

 
Esbjerg Kommune forventer meget kort ventetid på studieboliger.
Udover de traditionelle studiejobs, der bl.a. kan ses på studiebyenesbjerg.dk, er der som lægestuderende jobmulighed på psykiatrisygehuset, på sygehuset og i almen praksis.
Studiebyen Esbjerg har både caféliv, fælles studiefester, karrieremesser, studiejobs osv.
Der er, som i Odense, mulighed for at indgå i forskning eller påbegynde forskningsår under studiet.
Overvejer du at tage kandidatdelen på medicin i Esbjerg, så kan du tilkendegive din interesse her.

Boliger til studerende

Sydvestjysk Sygehus vil i fremtiden kunne henvise yngre læger til lejligheder i de tre A Place To-tårne. Tanken er også, at lejlighederne skal være tilgængelige for de medicinstuderende, der vælger at tage deres kandidatuddannelse i Esbjerg. Lejlighederne ligger 2 km fra Sydvestjysk Sygehus, hvor undervisningen kommer til at foregå.

Tilmelding til boligerne er åben, så det er muligt for  studerende at skrive sig op til en bolig. Det er muligt at bo i lejlighederne, mens bacheloren færdiggøres i Odense. De første studerende flytter ind 1. februar 2021.

Alle lejligheder har altan, og tårnenes højde på henholdsvis 7, 9 og 17 etager sikrer, at mange får en særdeles god udsigt – også mod sygehuset. Derudover vil der være attraktive fællesfaciliteter, cykel- og bilparkering, restaurant og café samt  en skybar på øverste etage  i det højeste tårn.  


Huslejen for de mindste lejligheder varierer afhængig af etage, verdenshjørne og altanstørrelse, og går fra kr. 3.500 til kr. 4.500 kr. Dertil kommer yderlige betaling for vand, varme, el efter forbrug, samt møbelleje (kr. 250 – 300/md.) og internet kr. 135/md. 

 

Du kan læse meget mere om lejlighederne, tilmelde dig  og se billeder af lejlighederne her

 

A Place To-tårnene i Esbjerg