Projektorienteret forløb

Der er mange gode grunde til at tage et projektorienteret forløb. Formålet er at sikre, at du: 

 • Får afprøvet i praksis de kompetencer, du har fået undervejs i uddannelsen
 • Oplever, hvordan det er at løse opgaver på en arbejdsplads
 • Reflektere over muligheder og begrænsninger ift. dine kompetencer
 • Får skabt et netværk

Undersøgelser viser, at netop de erfaringer gør dig til en mere attraktiv kandidat på arbejdsmarkedet.

Hvad får virksomheden/projektstedet ud af forløbet?

Et projektorienteret forløb er ikke kun en god ide for dig , det er også til gavn for projektstedet. Du kommer som studerende med et friskt syn på tingene og med nye teorier og metoder. Et ophold kan derfor give virksomheden/organisationen adgang til den nyeste viden og mulighed for udvikling.

Nedenstående kan du læse mere om det praktiske i forhold til projektorienteret forløb.

Hvordan bliver jeg tilmeldt kurset?

Du skal undervisningstilmelde dig som til andre fag.

Hvilke krav er der til forløbet på arbejdsstedet?

Ideen med forløbet er at du får lejlighed til at prøve teorierne af i praksis. Det projektorienterede forløb skal derfor indeholde mulighed for dette, og forløbet skal designes, så du efter forløbet kan udarbejde en rapport, hvor du bringer din viden fra uddannelsen i spil samt reflekterer over forløbet. Forløbet skal være relevant for din linje.

Virksomheder og organisationer kan give studerende i ulønnede projektorienterede forløb og på ulønnede studieophold en erkendtlighed på op til 3.000 kr. om måneden.

 

Hvordan kommer jeg i gang?

Du skal selv finde en virksomhed/organisation, hvor du kan gennemføre det projektorienterede forløb og i samarbejde med virksomheden finde ud af hvad dine arbejdsopgaver/arbejdsområder skal være og dermed fastlægge emnet for din rapport. Emnet og arbejdsopgaverne skal godkendes af din linjeansvarlige og senere af din vejleder.

Find evt. inspiration i SDUs jobbank.

Hvordan får jeg en vejleder?

Du skal kontakte den linjeansvarlige før du kan få en vejleder for dit ophold. Du skal overfor linjeansvarlige redegøre for de forventede arbejdsopgaver og deres relevans for din uddannelse.

Hvis den lineansvarlige kan godkende indholdet, er du klar til at udfylde den digitale blanket, så du kan få en vejleder. Ud fra den information, du giver, vil den relevante forskningsgruppeleder tildele dig en vejleder.

Der et link til blanketten nedenstående under fold-ud tabellen.

Deadline for ønske om vejleder er 15. august. Det er absolut sidste frist, og det er helt klart bedst, hvis du er i gang før denne dato.

Hvordan får jeg godkendt vejlederaftalen?

Vejlederaftalen, og som en del af denne, emnet eller emnerne for rapporten skal godkendes af en vejleder, af virksomheden og den person, der er ansvarlig for din linje. Vejlederaftalen udfyldes på den samme blanket, som du brugte til at få en vejleder.

For at vejlederaftalen kan godkendes, skal du oplyse følgende:
A.
Information om arbejdsstedet. Du skal som minimum opgive følgende:

 • Navn på arbejdsstedet 
 • Navn og titel på din kontaktperson på arbejdsstedet
 • Periode for dit ophold på arbejdsstedet
 • Arbejdstimer per uge
 • Beskrivelse af det arbejde, du skal udføre i det projektorienterede forløb

B. 

En foreløbig projektbeskrivelse, som skal indeholde

 • konkrete ideer om hvad projektet som omhandle
 • forslag til metoder, der skal anvendes 
 • relevant litteratur
 • beskrivelse af, hvilke fag og emner fra fag, du forventer skal bruges i det projektorienterede forløb.

Du skal ikke søge studienævnet om forhåndsgodkendelse af Projektorienteret forløb, da det allerede er et forhåndsgodkendt valgfag på studiet. Når faget er bestået, vil det automatisk blive registreret i studenterselvbetjeningen, og en endelig godkendelse er derfor heller ikke nødvendig.

Hvad er mine forpligtelser - og hvilke deadlines er der?
 1. At finde en virksomhed eller en anden organisation, hvor opholdet kan finde sted, og aftale arbejdsopgaver.
 2. At diskutere arbejdsopgaverne med den linjeansvarlige og bagefter udfylde den digitale blanket.
  •  deadline 15. august.
 3. At få vejlederaftalen godkendt til tiden.
  • deadline 1. oktober.
 4. At indlevere rapporten til tiden .
  • se deadline i eksamensplanen.

Se nærmere om muligheder og regler i fagbeskrivelsen for Projektorienteret forløb. (ikke den endegyldige fagbeskrivelse, ændringer kan forekomme). 

Spørgsmål angående Projektorienteret forløb kan rettes til de faglige vejledere. Du finder deres kontaktinformationer under faglige vejledere

Blanket til ønske om vejleder og senere godkendelse af arbejdsopgaver og foreløbig problemformulering

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies