Fagspecifikke kompetencer

Dine fagspecifikke kompetencer er de kompetencer, som er unikke for din uddannelse. Det er altså dem, der adskiller din faglighed fra andre uddannelsers faglighed.

Hvis du ønsker en karriere inden for forskning eller undervisning i dit fag, så er det bl.a. dine fagspecifikke kompetencer, du vil trække på.

Hvad er mine fagspecifikke kompetencer?

Viden og forståelse

Uddannelsen i matematik-økonomi giver dig en forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for de fagområder, der tilsammen udgør matematik-økonomi. De centrale fagområder er:

 • Matematik
 • Statistik
 • Datalogi
 • Til at understøtte disse centrale fagområder giver uddannelsen dig samtidig en forståelse for refleksionen over teori, videnskabelige metoder og praksis.

Færdigheder

Du bliver, som bachelor i matematik-økonomi, i stand til at:

 • Anvende videnskabelige metoder
 • Analysere økonomiske problemstillinger
 • Læse, forstå og udnytte nye forskningsresultater

Kompetencer

Som bachelor i matematik-økonomi har du:

 • En indsigt i at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer
 • Redskaber til at indgå selvstændigt i et fagligt og tværfagligt samarbejde, med en professionel tilgang.
 • Kompetence til at opnå beskæftigelse inden for et bredt erhvervsspektrum i den private og/eller offentlige sektor samt i internationale organisationer hvor beslutninger knyttet til økonomiske overvejelser kræver
 • modelopstillinger og/eller modelberegninger af forskellig art, baseret på matematisk, statistisk og/eller datalogisk ekspertise.
 • Uddannelsen giver adgang til optagelse på kandidatuddannelsen i matematik-økonomi, cand.scient.oecon.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies