Uddannelsens opbygning

Din bacheloruddannelse er normeret til 180 ECTS hvilket svarer til 3 års fuldtidsstudier (ECTS er en fælles europæisk standard for videregående uddannelsers arbejdsmæssige belastning). 60 ECTS er 1 års fuldtidsstudium, og vi forventer derfor, at du følger 30 ECTS hvert semester.

Du finder din studieordning i menuen, hvor du ligeledes kan finde dine fagbeskrivelser. Der er separate fagbeskrivelser for hvert år. Det betyder, at du skal klikke på det år, du har fulgt et fag, for at finde den rigtige fagbeskrivelse. Derudover kan du i menuen finde forskellige informationer omkring dine muligheder under studiet, valgfag, studieaktivitetskrav, samt information omkring processen fra bachelor til kandidat

Opbygning

Matematik-økonomi-studiet består først af en 3-årig bacheloruddannelse, hvor fagene falder i to blokke: økonomiske fag og matematiske fag. 

Bagefter kan du fortsætte på den 2-årige kandidatoverbygning, som er karakteriseret ved en meget stor grad af valgfrihed.
Overbygningsuddannelsen afsluttes med en specialeafhandling, hvor du trænger dybt ned i et teoretisk eller et praktisk emne.

Et stigende antal studerende vælger her udover at fortsætte på ph.d.-uddannelsen, enten med henblik på en akademisk karriere eller i kombination med specialist-opgaver i erhvervslivet. 

For årgang 2018:

6.

semester

Matematisk mikroøkonomi

Valgfag

Bachelorprojekt

5.

semester

Operationsanalyse

MM544

Sandsynlighedsteori

Økonometri

4.

semester

MM525

Konvex

analyse

DM545

Lineær heltals-

programmering

DM507

Algoritmer og datastrukturer

MM543

Mål- integralteori

og Banachrum

3.

semester

Finansiering, investering

og virksomhedsstrategi

Makroøkonomi

ST521

Matematisk statistik

2.

semester

Regnskab

Introduktion til programmering

MM533

Matematisk og

numerisk analyse

1.

semester

Mikroøkonomi

MM540 Matematiske metoder for økonomi

MM536

Calculus for matematik

 

 

 

 

= fag i farvede felter indgår i førsteårsprøven

 

For årgang 2017 og tidligere:

6.
semester

Matematisk mikroøkonomi

Valgfag

Bachelorprojekt

5.
semester

Operationsanalyse

 

MM544
Sandsynlighedsteori

Økonometri

4.
semester

MM525
Konvex
analyse

DM545 Lineær
heltals-
programmering

DM507 Algoritmer og datastrukturer

MM543 Mål- integralteori og Banachrum

3.
semester

Finansiering, investering og virksomhedsstrategi

DM550 Introduktion til programmering

 

ST521 Matematisk statistik

2.
semester

Regnskab

MM540 Matematiske metoder for økonomi

MM533 Matematisk og numerisk analyse

1.
semester

Mikroøkonomi

 

Makroøkonomi

MM536 Calculus for matematik

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies