Praktiske informationer

Er du optaget før sommeren 2014, læser du efter studieordningen af 2006, og hvis du ikke når at færdiggøre ovenstående moduler, inden de udbydes sidste gang, kan du læse i oversigten "Hvis du mangler", hvor du kan finde de fag/moduler du mangler.

 

Regler for træning af og behandling med manuelle færdigheder på uddannelsen i klinisk biomekanik

Øvning/træning af manuelle teknikker på egen hånd
Det forventes, at alle studerende på klinisk biomekanik træner og vedligeholder deres manuelle færdigheder lært tidligere på studiet (inklusiv bacheloruddannelsen) på egen hånd. Dette skal klargøre jer til klinikophold B, hvor alle færdigheder testes i en såkaldt ’Clinic entrance’ eksamen (klinikophold B eksamen). Når denne eksamen er bestået, er I klar til at udføre alle færdigheder på rigtige patienter i klinikophold C.

Øvning/træning uden for de officielle skemalagte timer foregår i vores færdighedslaboratorier i klinikbygningen (OUH) og på IOB. Som studerende øver man sig på medstuderende i de praktiske manuelle færdigheder uden at udføre en egentlig behandling. Dette betyder, at de manipulative færdigheder udføres som simuleringer af en given manipulation uden at gennemføre et ’thrust’ og dermed udløse en kavitation.

Behandling med manuelle teknikker
Al behandling med manuelle teknikker foregår i de kliniske timer, klinikophold B og C samt de øvrige klinikophold (såfremt klinikstedet tillader det) under supervision. Foretager studerende behandling af medstuderende eller venner/bekendte udenfor skemalagt undervisning, er dette fuldt ud på den studerendes eget ansvar. Klinisk biomekanik fraråder dette, da man ikke har autorisation, ikke er færdiguddannet og ikke er dækket af patientforsikringen. Enkeltbehandlinger eller patientforløb med eller uden betaling er helt uacceptabelt og ikke tilladt. Ved begrundet mistanke om behandling udført på SDUs faciliteter, vil man blive indkaldt til samtale med studieledelsen, og en disciplinærsag vil blive oprettet.

Med venlig hilsen
Henrik Hein Lauridsen, Studieleder, Klinisk Biomekanik

Påklædning i færdighedsundervisningen
På professionssporet er det obligatorisk, at alle studerende bidrager til timerne i afklædt tilstand og fælles med alle de øvrige studerende. ’Afklædt tilstand’ betyder, at studerende beholder undertøj (trusser/bh) på, og ’fælles med de øvrige studerende’ betyder, at alle studerende øver i samme lokale uden hensyntagen til køn, alder, højde, vægt, religion eller lignende.
Ønskes yderligere information henvises til studieordningen for bacheloruddannelsen i klinisk biomekanik.
Du er også velkommen til at kontakte studiekoordinator Lise Kæmsgaard Kirkedal på 6550 3698.

Brug af video på uddannelsen
På professionssporet er det ligeledes obligatorisk, at alle studerende indgår i videooptagelser i både påklædt og afklædt tilstand. Brugen af video er en god måde at lære kliniske færdigheder på gennem både observation af video, produktion af video samt det at modtage og give feedback på en færdighed optaget på video. Denne ressource ses som et væsentlig didaktisk element for at opnå de færdighedsmæssige kompetencer på det niveau, der gør den studerende klar til virket som kiropraktor.
Ønskes yderligere information henvises til studieordningen for bacheloruddannelsen i klinisk biomekanik. Du er også velkommen til at kontakte studiekoordinator Lise Kæmsgaard Kirkedal på 6550 3698.

Fakultetets regler omkring optagelse af undervisning
Her kan du læse om retningslinjer for streaming, lyd- og videooptagelse af undervisning på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

 

Klinikophold 

Klinikkoordinator: kk-biomekanik@health.sdu.dk
Praktikstederne kan afregne med Lise K. Kirkedal: lkirkedal@health.sdu.dk

Transporttilskud for studerende i klinikophold

Regler og procedurer for klinikophold (.pdf)
Forsikring og ansvar under klinikophold (.pdf)

Fagråd

Der er oprettet et fagråd for uddannelsen i klinisk biomekanik. Fagrådets formål er at varetage de studerendes undervisningsmæssige og faglige interesser (se nærmere herom i vedtægterne her på siden).
Du kan finde fagrådets medlemmer på KB Forum på e-learn.
Fagråd - vedtægter


ExorLive
Studerende på klinisk biomekanik har gratis adgang til øvelsesprogrammet ExorLive gennem hele studietiden. For at få adgang til programmet (som er webbaseret), skal følge instruktionerne i dokumentet nedenfor:
ExorLive2015
ExorLive2016

ExorLive2017

ExorLive2018


Diverse

Hygiejne politik
Forelæsningsperioder - ferier (.pdf)

Opslagstavler (.pdf)

Regler for lån/leje af Syddansk Universitets lokaler
Screeningsundersøgelse - grundjournal Word 2003-version
Screeningsundersøgelse - grundjournal
Infobrev til kiropraktor vedrørende screeningsundersøgelse
Standardisering af mundtlig eksamen

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies