Skip to main content

Studieordninger

Når du er optaget på en uddannelse, bliver du indskrevet på den nyeste studieordning. Det vil sige, at det er den, du skal følge. Der kan komme ændringer til studieordningen, og vi forventer, at du læser den ved studiestart og løbende orienterer dig i den.

I studieordningen kan man læse om uddannelsens indhold, eksamen og de nærmere regler for uddannelsen. Den seneste studieordning for bacheloruddannelsen i Jura BA gælder for de studerende, der har påbegyndt uddannelsen fra og med 1. september 2014.

2016 Studieordning for Jura BA (gældende fra 1. september 2016) (revideret marts 2020)

2014 Studieordning for Jura BA (gældende fra 1. september 2014) (revideret marts 2020)

2009 Studieordning for Jura BA version 5 (gældende fra 1. september 2009) (revideret marts 2020) 

2015 Studieordning for meritordningen (meritforløb for HA(jur.) (Denne studieordning har pr. 1. september 2015 virkning for alle studerende, indskrevet på meritordningen).

2009 Studieordning for meritordningen (meritforløb for HA(jur.) (gældende fra 28. juni 2010) (revideret februar 2013)
BEMÆRK: På grund af regeringens beslutning om dobbeltuddannelser er det ikke længere muligt at blive optaget på meritordningen i den nuværende form. Sidste optag var  pr. 1. september 2016.