Skip to main content

Studieaktivitetskrav og gennemførelsestid

Studieaktivitet handler om, hvor meget du skal bestå for at kunne blive på din uddannelse, mens tidsgrænse handler om, hvor lang tid du må være om at gennemføre din uddannelse.

Studieaktivitet: mindst én bestået eksamen årligt
Du skal bestå mindst én eksamen om året. Det betyder at du, efter dit første studieår, til enhver tid skal have bestået mindst én eksamen, i en sammenhængende periode på et år. Hvis du ikke har det, vil du blive udmeldt fra universitetet. Studiestartsprøven tæller ikke med som en bestået eksamen.

Tidsgrænse
Der er en tidsgrænse for, hvor lang tid du må bruge på at gennemføre din uddannelse: 

  • på bacheloruddannelser må du bruge 1 år ud over den tid, uddannelsen varer (normeret tid)
  • på kandidatuddannelserne må du bruge ½ år ud over normeret tid

Er du nysgerrig på detaljerne? 
Har du brug for at kende detaljerne? Læs mere om studieaktivitetskravet og tidsgrænsereglerne

Hvis det ikke går som forventet
Hvis usædvanlige forhold er skyld i, at du ikke kan overholde kravet om studieaktivitet eller gennemføre din uddannelse inden for tidsgrænsen, kan du søge om dispensation fra kravet/kravene.

 

Sidst opdateret: 03.05.2022