Skip to main content

Studiestart

14 spørgsmål ved studiestart

Se i dit introprogram, hvornår og hvor dit uddannelsesforløb starter – og meget mere!

MEN vær tålmodig! Ofte er introprogrammet først tilgængeligt et par dage før studiestart.

Blackboard kan du finde litteraturlister for alle de fag/kurser, du skal have i det kommende semester. Ofte bliver litteraturlisterne dog først uploadet lige op til semesterstart.

Spørg din underviser til råds
Det er altid en god idé at spørge din underviser til råds i forhold til, hvilken litteratur du skal prioritere at købe, og hvilken litteratur der er sekundær - og som du måske ikke nødvendigvis behøver at købe.

SDU har egen boghandel
Husk, at SDU har sin egen boghandel. Nogle gange kan du også låne litteraturen på biblioteket eller købe den brugt via ældre studerende eller  www.pensum.dk.

Livet som studerende på universitetet er anderledes end at læse på en gymnasial uddannelse. Derfor er det vigtigt, at du gør en indsats for at få etableret gode studievaner – fx læsevaner, notatteknik, akademisk opgaveskrivning, struktur på hverdagen mv.

Nedenfor har vi samlet nogle muligheder for hjælp:  

Det er også en god idé, at du sætter dig ind i, hvad vi forventer af dig som studerende på universitetet. Læs mere under undervisning.

Biblioteket tilbyder kurser/events
Biblioteket tilbyder også en række kurser og events i fx skriftlighed i praksis, akademisk skrivning, litteratursøgning mv. Se kurser og events.

Læs også om, hvad vi forventer af dig som studerende.

Vi forventer, at du holder dig orienteret om meddelelser fra SDU følgende steder:


Husk, at det er dit ansvar at holde dig opdateret om skemaændringer, eksamensplaner, regler mv.

Studiestartsprøven skal vise, om du reelt er startet på uddannelsen. Prøven afholdes senest 2 måneder efter studiestart, og du har kun 2 forsøg til at bestå prøven. Hvis du ikke består studiestartsprøven, vil du blive udmeldt af uddannelsen.

Læs mere om hvad studiestartsprøven på din uddannelse består af. 

Hvis du tidligere har læst på en anden bacheloruddannelse uden at afslutte den, skal du søge om startmerit. Det er et lovkrav og betyder, at de fag/kurser, du har bestået på din tidligere uddannelse, kan komme til at indgå i din nye uddannelse, så den bliver tilsvarende kortere.

Har du færdiggjort en uddannelse?
Har du tidligere færdiggjort en anden bacheloruddannelse, kan du søge merit.

Få mere viden om startmerit og merit
Det er forskelligt, hvad du skal gøre alt efter, om du har afsluttet en del af en tidligere uddannelse eller en hel uddannelse.  Læs mere under Merit.

Hvis du bliver syg under studiestarten, skal du være opmærksom på, at der kan være en studiestartsprøve, som du skal bestå for at kunne fortsætte på din uddannelse. Der er også en førsteårsprøve.

Hvis du bliver syg
Se hvad du skal gøre, hvis du bliver syg under studiestart i Hvad gør jeg hvis...? - pkt.2. Du er også velkommen til at tage fat i Studievejledningen.

Det er vigtigt, du hurtigst muligt bestiller et studiekort via studiekort.sdu.dk. Når du bestiller dit studiekort får du tildelt et eksamensnummer, som du skal bruge for at kunne komme på SDU's IT faciliteter.

Som studerende har du adgang til SDU´s IT-faciliteter, der indeholder din studenter e-mail, adgang til Studenterselvbetjeningen og e-learn.

Du vil få tilsendt en mail til den mailadresse, du har oplyst i din ansøgning med informationer om SDU’s IT faciliteter og adgang til disse. Hvis du ikke har modtaget mailen inden for 1 uge, skal du henvende dig til helpdesk@helpdesk.sdu.dk

Har du en permanent fysisk eller psykisk lidelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre en universitetsuddannelse, kan du søge Specialpædagogisk Støtte (SPS).

Få hjælp til at finde en god bolig i din studieby. Læs mere om bolig

På SDU har vi samlet en række praktiske informationer, som du kan have gavn af i din daglige færden på universitetet. Se campusguide

Vejviser til dit campus

For at du bedre kan navigere rundt på campus har vi samlet vores kort i en vejviser til campus.

På SDU er der mange medarbejdere til at hjælpe dig godt igennem studierne og sikre, at du får en god og udbytterig studietid.

Har du fx spørgsmål til din uddannelse, kan du få hjælp og vejledning af din faglige vejleder/studiementor, undervisere mv. Har du spørgsmål til valg undervejs, regler og procedurer, som gælder for dig, kan du få hjælp hos Studievejledningen. Og har du brug for hjælp til fx at finde et relevant studiejob eller udarbejde CV og ansøgning, kan du få hjælp hos Karrierevejledningen.

Se hvem der hjælper med hvad og find kontaktoplysninger.

Fra elev til studerende

Læs med om alt det, du kan være usikker på ved studiestart

Se også

Sidst opdateret: 20.08.2018