Skip to main content

Eksamensplan

Her på siden kan du finde dine eksamensplaner.

Vintereksamen: De foreløbige eksamensdatoer offentliggøres primo november, og de endelige datoer slut november.
Sommereksamen: De foreløbige eksamensdatoer offentliggøres medio april, og de endelige datoer primo maj.

Eksamensplan ordinær

Eksamensplan reeksamen

Vær opmærksom på nedenstående, idet der ikke længere udsendes information vedr. en given eksamen forud for eksamenens afholdelse. Den information, du skal bruge, finder du:

Skr. stedprøve: Lokaletildeling til en skriftlig stedprøve lægges på SDU's digitale platform under kursets menupunkt: EXAM ca. en uge før prøven finder sted.

Bunden hjemmeopgave: På SDU's digitale platform under kursets menupunkt: EXAM kan du finde afleveringslink inkl. eksamensopgave under SDU Assignment. Afleveringslinket vil være tilgængeligt kl. 10 for BA-uddannelserne samt tilvalg, og kl. 12 for Kandidatuddannelsen, medmindre andet er angivet i eksamensplanen.

Mundtlig eksamen: Tidsplaner for mundtlig eksamen findes på Blackboard under kursets menupunkt: EXAM ca. en uge før første eksamensdag.

Vejledninger til digital eksamen/afleveringer findes på SDU's digitale platform


Her finder du den foreløbige eksamensplan. Her kan du se, hvornår de kommende eksamener er planlagt til at foregå. Der sker tit ændringer, så husk at tjekke løbende, om der er sket opdateringer.

Se detaljeret info i BlackBoard
På det enkelte kursus' side i BlackBoard finder du detaljeret information om eksamen. Fx hvornår du skal til mundtlig eksamen,  møde- og afleveringstidspunkter for skriftlig eksamen, osv.

Detaljer om eksamen ligger klar cirka en uge før eksamen.

         

Sidst opdateret: 07.02.2017