Skip to main content

Bachelorprojekt

Bachelorprojektet vægter 15 ECTS og er placeret på det sidste år af din bacheloruddannelse. Formålet med projektet er, at du skal demonstrere din evne til at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset fagligt emne.

Processen for bachelorprojekt

Det er en rigtig god idé, at du læser og reflekterer over det, der står i studieordningen. Det understreger, at du, udover at skulle vide rigtig meget om dit fag, også skal have en identitet som akademiker med evne til kritisk stillingtagen og metodisk refleksion. I studieordningen, står der bl.a., at du i bachelorprojektet skal kunne:

  • afgrænse og definere et fagligt problem på et videnskabeligt niveau.
  • undersøge, analysere og løse faglige problemer ved hjælp af relevante faglige teorier og metoder.
  • (kritisk) vurdere fagets forskellige teorier og metoder.
  • argumentere på et grundlæggende videnskabeligt grundlag.

Formålet
Du skal have en så solid faglig viden, at du bliver i stand til selv at formulere undersøgelsesspørgsmål, der dykker længere ned i faget end tidligere eller som kombinerer viden på en ny måde. Du skal have overblik over hvilke videnskabelige metoder, du kan bruge og du skal øve dig i at vælge den mest hensigtsmæssige fremgangsmåde til det problem, du undersøger.

Formalia
Udover at kende de indholdsmæssige krav til dit bachelorprojekt, som er beskrevet ovenfor, skal du også sætte dig godt ind i formalia til opgaven. Fx er det en god idé, at du - inden du går i gang med at skrive - ved, hvor  mange sider, projektet må fylde. Du finder formalia, herunder sidetal, i studieordningen.

Det er en god idé at finde et emne for dit bachelorprojekt i god tid. Du kan for eksempel søge sparring hos dine undervisere eller undersøge, hvad andre studerende har skrevet om. Dit emne skal godkendes af en vejleder.

Bachelorseminar
Du vil blive inviteret til et bachelorseminar, hvor du får yderligere information omkring projektet. Det fremgår af din studieordning, hvornår og hvordan seminaret afholdes.

Deadline for valg af emne
Du skal vælge emne i slutningen af 5. semester.

Skrive for en virksomhed eller organisation?
Du kan vælge at skrive dit bachelorprojekt for eller i samarbejde med en virksomhed eller organisation, hvis du ønsker at lave en mere praksisorienteret opgave. Du kan fx se, om der er nogle projektopslag ved SDU jobbank eller få hjælp fra Karrierevejledningen. Det kan være til stor gavn for dit CV at have samarbejdet med en virksomhed eller organisation, når du skal ud og søge job.

Det er din vejleder, som du først og fremmest skal tale med, hvis du ønsker at lave en praksisorienteret opgave.

Du skal have valgt vejleder i slutningen af 5. semester.

Se hvordan proceduren for valg af vejleder er på dit studium.

Se skabelon til vejlederkontrakt.

Du skal tilmelde dig bachelorprojektet på Selvbetjeningen på samme måde som du plejer at tilmelde dig undervisning. Du kan tilmelde dig i den normalt fastsatte periode. Du skal også aflevere en kontrakt, så det kan registreres, at du er i gang med dit bachelorprojekt.

Se skabelon til bachelorkontrakt

På din uddannelse skriver du BA-projekt på dit 6. semester med aflevering i maj måned. Den præcise dato offentliggøres sammen med den almindelige eksamensplan for sommereksamen. Hvis du ikke består, kan du tilmelde dig reeksamen i august.

 

Hvis du af forskellige årsager ikke skriver (eller består) BA-projekt på dit 6. semester, er der også mulighed for, at du kan skrive det i efterårssemesteret med aflevering i december. Hvis du ikke består i december, kan du tilmelde dig reeksamen i februar.

Hvis du ikke består
Hvis du ikke består dit første forsøg har du ret til et møde med din vejleder, hvor i kan drøfte, hvad du skal fokusere på til reeksamen. Der er altså ikke nogle fastlagte regler om, hvad du skal ændre i din opgave - det er en faglig vurdering, som din vejleder laver.

Du skal selv tilmelde dig reeksamen
Hvis du ikke består, bestemmer du selv, om du vil tilmelde dig den efterfølgende reeksamen eller om du vil vente til næste gang, der udbydes eksamen ordinært. For efterårsfag er reeksamen placeret i februar, for forårsfag er reeksamen placeret i august.

Du har 3 eksamensforsøg
Som alle andre eksamener har du 3 forsøg til at bestå dit bachelorprojekt - se eksamensregler.

Bedømmelse og frister
Bedømmelsesfristen for bachelorprojektet er 5 uger. På bachelorprojekter med mundtligt forsvar udvides bedømmelsesfristen med en uge.

Deadlines for bachelorprojektet

Skriver du bachelorprojekt i efteråret 2018?

3. december 2018:  Aflevering af bachelorprojektet . Projektet skal afleveres digitalt via Blackboard kl.10.00.

Består eller afleverer du ikke? 
Du skal aflevere dit bachelorprojekt (reeksamen) den 1. februar 2019  kl. 10.00.

Skriver du bachelorprojekt i foråret 2019?

1. november  2018: Bachelor-projektseminar kl.14.00 - 16.00, lokale U82. Find materialet fra informationsmødet her.
15. november 2018: Sidste frist for at søge om vejleder til bachelorprojektet. Find vejlederoversigt her.
15. maj 2019 : Aflevering af bachelorprojektet . Projektet skal afleveres digitalt via Blackboard kl.10.00.

Består eller afleverer du ikke
? Du skal aflevere dit bachelorprojekt (reeksamen) den 15. august  2019 kl. 10.00

Har du spørgsmål til fristerne for bachelorprojektet? Kontakt studiesekretærSusie Schmidt Reimann: ivk-sek@sdu.dk

Sidst opdateret: 05.11.2018