Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Din bacheloruddannelse er normeret til 180 ECTS hvilket svarer til 3 års fuldtidsstudier (ECTS er en fælles europæisk standard for videregående uddannelsers arbejdsmæssige belastning). 60 ECTS er 1 års fuldtidsstudium, og vi forventer derfor, at du følger 30 ECTS hvert semester.

Du kan læse mere om dine muligheder for kandidatuddannelser og kombinationsmuligheder på vores valg undervejs-sider.

Hvilke fag/kurser skal jeg have hvornår?

Herunder kan du se, hvordan din uddannelse er opbygget. Du kan se de forskellige fag/kurser, som indgår på uddannelsen, samt hvornår i uddannelsen vi anbefaler, at du tager dem. Du kan læse mere om fagene/kurserne i din studieordning.

 

Hvis du er begyndt at læse før 2015 skal du kigge på forløbsmodellen i den studieordning, der gælder for dig.

Sidst opdateret: 18.11.2018