Skip to main content

Karrieremuligheder

Midt i studieforberedelser, eksamensopgaver og andre studieaktiviteter kan det være svært at få øje på, hvad alt dit arbejde med studiet i virkeligheden giver dig af kompetencer.

En uddannelse i International virksomhedskommunikation er en lang læreproces, hvor du blandt andet lærer at:

  • udvikle og målrette formidling
  • anvende forskellige medier og former for kommunikation
  • udtrykke dig korrekt på dit valgte fremmedsprog om både almene og faglige emner
  • analysere organisationers kommunikation på dit valgte fremmedsprog
  • styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
  • formidle faglige emner nuanceret både skriftlig og mundtligt
  • igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage dig professionelt ansvar

Måske du nu sidder og tænker, at du arbejder med meget mere og andre spændende kompetencer på dit studie, og det er rigtig godt, for du er eksperten, der kan fortsætte ”listen” i løbet af dine studier.

Hvad bliver du, når du er færdig med din uddannelse? Det spørgsmål har du sikkert tit fået til familiefesterne uden du helt ved, hvad du skal svare. Det kan også være, at det er et spørgsmål, du stiller dig selv. Hvis du godt kunne tænke dig noget inspiration til et svar, er det godt, du læser med her. Du har nemlig mange muligheder med dine kompetencer.

Helt konkret vil du kunne have et job, hvor du skal:

  • planlægge, udvikle og løse virksomhedsinterne og virksomhedseksterne kommunikationsopgaver (arbejdsfunktioner i en kommunikations-, PR-, HR-, indkøbs- eller udviklingsafdeling eller på direktionsniveau)
  • deltage i planlægning og gennemførelse af markedsanalyser og markedsføring af virksomhedens produkter på nationale og internationale markeder (arbejdsfunktioner i en salgs- og marketingafdeling)

Med en profil i Arabisk har du en målrettet erhvervskompetence til skriftligt og mundtligt at løse sprog- og kommunikationsopgaver på arabisk og dansk i alle typer af både private og offentlige organisationer. Du har viden om nyere historie, samfundsforhold og kultur i arabisktalende lande, og du vil kunne løse opgaver, hvor der skal kommunikeres med virksomheder og kunder i de arabiske lande. Med dine kompetencer vil du også kunne løse opgaver i offentlige organisationer, foreninger mv. i Danmark, der har brug for indsigt i arabisk og dansk kultur og at kommunikere på arabisk og dansk.

Afhængig af de valgte specialiseringsmoduler kan du profilere din uddannelse inden for mere specifikke sektorer. Du kan fx tone din faglige profil mod hhv. danske og internationale virksomheder med aktiviteter i Mellemøsten, offentlige institutioner (Flygtninge- og indvandrersektoren, politiet og domstolene, sundhedsvæsenet, kommuner og ministerier) samt nationale og internationale organisationer, der arbejder i - eller med - det arabisktalende område.

Du har også mulighed for at læse videre på kandidatuddannelsen i International Virksomhedskommunikation samt en række andre kandidatuddannelser.

Flere gange i løbet af dine studier, kan du blive i tvivl om, hvad du skal bruge det til – og om du har valgt rigtigt. Selvom tvivl kan være ubehageligt, giver tvivl også anledning til at tænke over, hvilke valgmuligheder, du har i løbet af dine studier. Valgmulighederne kan være med til at tone din profil i den retning, du synes er spændende og giver mening for dine karriereplaner.

Måske tænker du, at det vil være spændende at arbejde i en eksportvirksomhed, med salg og marketing, kommunikation og formidling eller noget helt syttende, men du ved ikke om du har det, der skal til. Det har du heldigvis masser af muligheder for at finde ud af i løbet af din studietid.

Det kan være, at du synes, at det kan være spændende at komme i praktik (projektorienteret forløb) og/eller tage på et udlandsophold et semester i løbet af dine studier for at prøve kræfter med en anden kultur, afprøve dine kompetencer og opdage nye spændende muligheder.

Eller måske du overvejer at prøve kræfter med et studiejob, hvor du kan få mulighed for at løse opgaver, hvor du skal anvende nogle af dine kompetencer fra studiet og opdage nye karrieremuligheder, du ikke vidste ville være en mulighed for én med dine kompetencer.

Det er blandt mange andre ting den slags muligheder, der kan være med til at tone din profil og kaste et nyt lys på dine karrieremuligheder.

Hvis du har brug for et overblik over dine karrieremuligheder eller få sparring på, hvordan du når dertil, så kan du kontakte karrierevejledningen.

Sidst opdateret: 23.08.2018