Skip to main content

Fagspecifikke kompetencer

Dine fagspecifikke kompetencer er de kompetencer, som er unikke for din uddannelse. Det er altså dem, der adskiller din faglighed fra andre uddannelsers faglighed.

Hvis du ønsker en karriere inden for forskning eller undervisning i dit fag, så er det bl.a. dine fagspecifikke kompetencer, du vil trække på.

Hvad er mine fagspecifikke kompetencer?

Hvad er mine faglige kompetencer?

I din studieordning er det beskrevet, at du opnår følgende fagspecifikke kompetencer:

 

  •  Du kan skriftligt og mundtligt at løse sprog- og kommunikationsopgaver på fremmedsproget i alle typer af både private og offentlige organisationer.
  • Du kan anvende viden om nyere historie, samfundsforhold, politik, økonomi, kultur og markedsforhold i sprogområdet – suppleret med en grundlæggende viden om international erhvervsret – til at sikre den bedst mulige kommunikation med virksomheder i disse områder.
  • Du har en særlig viden om forskellige typer af organisationskommunikation, både tekstlige, interpersonelle og visuelle udtryksformer, og har lært at bruge denne viden til planlægning og løsning af organisationers kommunikationsopgaver.
  • Du har endvidere lært at arbejde med innovation og projektledelse.

Sidst opdateret: 27.07.2016