Skip to main content

Studieaktivitetskrav og tidsgrænse

Studieaktivitet handler om, hvor meget du skal bestå for at kunne blive på din uddannelse, mens tidsgrænse handler om, hvor lang tid du må være om at gennemføre din uddannelse.   

Studieaktivitet: mindst én bestået eksamen årligt
Du skal bestå mindst én eksamen om året. Det betyder at du, efter dit første studieår, til enhver tid skal have bestået mindst én eksamen, i en sammenhængende periode på et år. Hvis du ikke har det, vil du blive udmeldt fra universitetet. Studiestartsprøven tæller ikke med som en bestået eksamen.

Tidsgrænse
På din uddannelse er der ingen tidsgrænseregler. Du skal alene leve op til kravene om studieaktivitet.

 

Hvis det ikke går som forventet
Hvis usædvanlige forhold er skyld i, at du ikke kan overholde kravet om studieaktivitet, kan du søge om dispensation fra kravet. 

         Er du i tvivl om, hvad reglerne betyder for dig?   

➤ Kontakt Studievejledningen på Humaniora. 

Sidst opdateret: 26.10.2021