Skip to main content

Studieaktivitetskrav og tidsgrænse

Studieaktivitet handler om, hvor meget du skal bestå for at kunne blive på din uddannelse, mens tidsgrænse handler om, hvor lang tid du må være om at gennemføre din uddannelse.

 

Studieaktivitet: 45 ECTS pr. studieår
Du skal bestå mindst 45 ECTS pr. studieår. Hvis du ikke gør det, vil du efter det studieår, hvor du ikke har levet op til kravet, blive kontaktet med et varsel om, at du skal have bestået mindst 45 ECTS i løbet af det efterfølgende studieår. Ellers bliver du udmeldt.

Har du efter 2 studieår bestået mindre end 90 ECTS, vil du ligeledes modtage et varsel om, at du har 1 år til at bestå dem. Ellers bliver du udmeldt. Du kan dog spare ECTS op, så du i et kommende studieår ikke behøver at bestå 45 ECTS. Bl.a. kan du bestå 60 ECTS et år. I det næste år behøver du så kun at bestå 30.

Læs mere om, hvordan kravet skal forstås.

Studieaktivitet: mindst én bestået eksamen årligt
Du skal bestå mindst én eksamen om året. Det betyder at du, efter dit første studieår, til enhver tid skal have bestået mindst én eksamen, i en sammenhængende periode på et år. Hvis du ikke har det, vil du blive udmeldt fra universitetet. Studiestartsprøven tæller ikke med som en bestået eksamen.

Tidsgrænse
Der er en tidsgrænse for, hvor lang tid du må bruge på at gennemføre din uddannelse: 

  • på bacheloruddannelser må du bruge 1 år ud over den tid, uddannelsen varer (normeret tid)
  • på kandidatuddannelserne må du bruge ½ år ud over normeret tid

Hvis det ikke går som forventet
Hvis usædvanlige forhold er skyld i, at du ikke kan overholde kravet om studieaktivitet eller gennemføre din uddannelse inden for tidsgrænsen, kan du søge om dispensation fra kravet/kravene.


Sidst opdateret: 24.09.2019