Valgfag

I forløbsmodellen kan du se hvornår i din uddannelse, du kan vælge valgfag.

Valgfag på din uddannelse
Din uddannelse vil udbyde en række valgfag - se det aktuelle kursusudbud. Nogle gange bliver kurser på andre uddannelser på forhånd godkendt som valgfag på din uddannelse. I disse tilfælde vil kurserne også fremgå af oversigten.  

Valgfag på anden uddannelse/andet universitet
Du kan også søge om at tage valgfag, som udbydes på en anden uddannelse eller et andet universitet og som ikke på forhånd er godkendt. Det kræver naturligvis, at du finder et kursus, som er fagligt relevant for din uddannelse og som du kan tage på et tidspunkt, der passer ind i dit uddannelsesforløb. Når du har fundet det kursus, du gerne vil tage, skal du søge om at få det forhåndsgodkendt af dit studienævn - det kaldes forhåndsmerit.

Læs mere om betingelserne for forhåndsmerit og hvordan du søger her.

Kan du skifte valgfag?
Du har mulighed for at skifte valgfag indtil 3 uger efter semesterstart. Hvis du ønsker at skifte valgfag, skal du kontakte Uddannelsesjura & Registratur.

Hvis du ønsker at skifte efter de første 3 uger, skal du søge om dispensation til det hos dit studienævn. Det er ikke sikkert, at dit ønske bliver imødekommet.

Har du brugt forsøg i dine valgfag?
Det er sværere at opnå tilladelse til at skifte kursus, når du har brugt eksamensforsøg i kurset. Så jo før du søger, jo bedre.

                 Har du spørgsmål til dine valgfag og muligheder?           

➤ Kontakt Studievejledningen på Humaniora.