Skip to main content

Projektorienteret forløb

Projektorienteret forløb er din mulighed for at få praktisk erfaring. Vi kalder det projektorienteret forløb, men du kender det måske også som praktikophold. 

Der er mange gode grunde til at tage et projektorienteret forløb. Formålet er at sikre, at du: 

 • får afprøvet dine teoretiske færdigheder i praksis.
 • oplever, hvordan det er at løse opgaver på en arbejdsplads.
 • får skabt et netværk.

Undersøgelser viser, at netop de erfaringer gør dig til en mere attraktiv kandidat på arbejdsmarkedet.

Hvad får projektstedet ud af forløbet?

Et projektorienteret forløb er ikke kun en god ide for dig, det er også til gavn for projektstedet. Du kommer som studerende med et friskt syn på tingene og med nye teorier og metoder. Et ophold kan derfor give virksomheden/organisationen adgang til den nyeste viden og mulighed for udvikling.

Dansk Industri, Dansk Erhverv og Danske Universiteter har sammen udgivet en pjece om projektorienteret forløb. Den giver masser af inspiration til forløbet og fortæller hvad studerende og virksomheder får ud af et samarbejde.

Sådan planlægger du dit forløb

1. Find ud af om projektorienteret forløb er en mulighed på din uddannelse

På nogle uddannelser er projektorienteret forløb obligatorisk. Det kan du se om det er på din uddannelse i  din forløbsmodel.

Hvis projektorienteret forløb ikke er en obligatorisk del af din uddannelse, har du måske mulighed for at gøre et eller flere af dine valgfag/valgfrie elementer til et projektorienteret forløb. Hvis projektorienteret forløb er en mulighed vil du kunne finde kursets fagbeskrivelse for forløbet under udbudte kurser.

Hvornår er det bedst at tage et projektorienteret forløb?
Det er ofte mest hensigtsmæssigt at placere et projektorienteret forløb sidst på bacheloruddannelsen eller på kandidatuddannelsen. Det kræver nemlig en vis faglig ballast at kunne varetage en projektstilling.

2. Find ud af hvad du vil og kan tilbyde

Før du går i gang med at søge projektsted, skal du overveje, hvor du synes det kunne være spændende at komme i praktik og hvilke områder og opgaver, du gerne vil arbejde med. Nogle projektsteder har konkrete projekter, som de ønsker hjælp til at løse, men ofte skal du selv definere de arbejdsopgaver og -områder, du ønsker at varetage.

Få styr på dine kompetencer
Prøv at sætte ord på dine kompetencer og hvad du kan tilbyde projektstedet. Det er også det, der skal danne udgangspunkt for din ansøgning. Ta’ evt. fat i Karrierevejledningen. De kan hjælpe med at afklare dine kompetencer og de tilbyder også sparring ift. din ansøgning og CV.

3. Undersøg hvor mange timer du skal bruge på projektorienteret forløb

I fagbeskrivelsen for det projektorienterede forløb kan der være fastsat et antal timer for opholdet i projektstedet, som skal fremgå af projektaftalen (se pkt. 6). Hvis timetallet ikke fremgår af fagbeskrivelsen, kan du gå ud fra nedenstående timetal:

 

5 ECTS  10 ECTS  15 ECTS 20 ECTS 
 140 arbejdstimer  280 arbejdstimer  420 arbejdstimer  560 arbejdstimer

Timetallet er inklusive: 

 • arbejdstimer hos projektstedet
 • udarbejdelse af projektrapport
 • anden forberedelse
 • evt. mundtligt forsvar af projektrapport

Du må ikke modtage løn under projektorienteret forløb
Du må ikke modtage løn under dit projektorienterede forløb, hvis det skal være ECTS-givende. Du kan få SU og må også modtage penge fra projektstedet til dokumenterede udgifter i forbindelse med dit forløb, fx transport, husleje og telefonregning.

Projektstedet kan give dig en erkendtlighed, det vil sige en slags belønning eller gave, som tak for din indsats. Det må være op til 3.000 kroner pr. måned, dit forløb varer. Se beskrivelse hos SU.

4. Find et projektsted

Du er selv ansvarlig for at finde et projektsted. Det kan både være i en dansk eller udenlandsk organisation/virksomhed. Ved projektorienteret forløb i udlandet kan du kontakte SDU International for hjælp til planlægning af dit ophold.  

4 ting du kan gøre for at finde et projektsted
Du kan gøre flere forskellige ting for at finde et projektsted:

 

 1. Kig efter projektopslag i SDU Jobbank eller på andre jobsøgningsportaler.
 2. Opsøg selv interessante virksomheder og søg uopfordret.
 3. Spørg på din uddannelse (studiesekretær eller studieleder), om de har en liste over, hvor tidligere studerende har været i projektorienteret forløb.
 4. Snak med undervisere på din uddannelse. De kan have kontakter både inden og uden for universitetet.
5. Det første møde

Når du har skabt kontakt til projektstedet, er det vigtigt, at I afstemmer forventninger:

 • hvad du forventer af projektstedet?
 • hvad kan virksomheden forvente af dig?
 • hvilken periode skal du være i projektstedet?
 • hvem er din kontaktperson?

Få en fast kontaktperson
Kontaktpersonen skal fungere som din sparringspartner i hverdagen og være ansvarlig for at skabe gode rammer for dit ophold.  

6. Udarbejd en skriftlig projektaftale

På baggrund af den mundtlige aftale skal du og projektstedet udarbejde en skriftlig aftale. Du finder projektaftale for projektorienteret forløb under Studieblanketter. Aftalen underskriver både du og projektstedet. Send den underskrevne aftale til studiesekretæren på din uddannelse. 

Din uddannelse skal godkende det faglige indhold
Projektaftalens faglige indhold skal godkendes af din uddannelse. Uddannelsen ser på, at det er fagligt relevante opgaver, du løser for projektstedet, og at det faglige indhold er i tråd med kursets fagbeskrivelse.

7. Find en vejleder

Din vejleder på SDU fungerer som din sparringspartner, både i forhold til det faglige indhold i projektaftalen, og når du udarbejder rapporten. Hos studiesekretæren  kan du få oplyst om du selv skal finde en vejleder eller om vejleder bliver tildelt af uddannelsen.

 

Du og vejlederen skal indgå en vejlederaftale. Den skal du sende til studiesekretæren sammen med projektaftalen.

8. Tilmeld dig projektorienteret forløb

I forbindelse med tilmelding til undervisning skal du tilmelde dig det projektorienterede forløb via Selvbetjeningen. 

9. Afslut dit forløb med en projektrapport

Du afslutter dit projektorienterede forløb med at udarbejde en projektrapport. Rapportens længde afhænger af, hvor mange ECTS dit projektorienterede forløb vægter.  I kursets fagbeskrivelse kan du se krav til rapportens længde og eksamen.

                       Har du brug for hjælp til at planlægge dit forløb?            

➤ Kontakt Studievejledningen på Humaniora.