Fra bachelor til kandidat

Har du snart en bachelor, og vil du bygge videre på din faglighed? Så kan du vælge at søge ind på en kandidatuddannelse. Det kan både være på SDU eller på et andet universitet.

Hvis du vælger at søge ind på en kandidatuddannelse, kan du se frem til to år, hvor du får mulighed for at fordybe dig inden for netop det felt, som du brænder for og tone din faglige profil til dine interesser og ambitioner.

Når du vil søge ind på en kandidat

1. Hvordan finder du den rette kandidatuddannelse?

Du kan få et overblik over SDU's kandidatuddannelser og læse mere om de uddannelser, der har din interesse. I DIVA kan du desuden se, hvilke kandidatuddannelser din bacheloruddannelse giver adgang til til.

Det er også en god idé at vende dine overvejelser med andre, som kan give dig nye perspektiver. Du kan for eksempel tage fat i medstuderende, familie, venner eller søge sparring hos Karrierevejledningen.

2. Tjek om du lever op til adgangskravene

Når du er blevet klogere på hvilken eller hvilke kandidatuddannelser, som kunne være interessante for dig, er det en god idé at tjekke, om du lever op til adgangskravene.

Du finder adgangskravene på den enkelte uddannelses side – vælg den kandidatuddannelse, som du ønsker optagelse på, og tjek adgangskravene.

Tjek dine muligheder i DIVA
I DIVA kan du også se, hvilke kandidatuddannelser på SDU du med din bacheloruddannelse opfylder adgangskravene til.

3. Du har retskrav

Som bachelorstuderende på SDU er du garanteret en studieplads på den kandidatuddannelse på SDU, der bygger oven på din bacheloruddannelse. Du har krav på optagelse, hvis du søger ind på uddannelsen inden for tre år, efter du har afsluttet din bacheloruddannelse.

Beregningen af de tre år starter ved det første sommeroptag, efter du har afsluttet din bacheloruddannelse, uanset hvor længe du har været om at tage bacheloruddannelsen.

Hvis du for eksempel bliver færdig med din bacheloruddannelse i december 2019, har du krav på at blive optaget på den kandidatuddannelse, der bygger ovenpå, hvis du søger ind senest ved sommeroptaget 2023. Det samme gælder, hvis du bliver færdig med din bacheloruddannelse i juni 2020.

Det fremgår af den enkelte kandidatuddannelses adgangskrav, hvilken bacheloruddannelse der giver retskrav på optagelse.

Læs mere om retskrav på sdu.dk

4. Søg optagelse på kandidatuddannelse

Ansøgningsfristen til kandidatuddannelserne er som udgangspunkt 1. marts, hvis du vil starte i september samme år. Nogle kandidatuddannelser har desuden vinteroptag, ligesom der kan være andre ansøgningsfrister på kandidatuddannelser uden for SDU. Tjek derfor altid fristerne på den kandidatuddannelse, du vil søge ind på.

Kandidatfag før afsluttet bachelor

1. Kan du tage kandidatfag mens du afslutter din bachelor?

Selvom du måske mangler at bestå et eller flere fag/kurser på din bacheloruddannelse, har du mulighed for at tilmelde dig enkelte fag på din kommende kandidatuddannelse. Det kan eksempelvis være en god idé, hvis du mangler en eksamen fra din bacheloruddannelse på det tidspunkt, hvor du gerne vil begynde på din kandidatuddannelse.

Du er først optaget på kandidaten, når din bachelor er afsluttet
Du bliver først formelt optaget på din kandidatuddannelse, når du har afsluttet det sidste fag på din bacheloruddannelse. Tidsgrænsen for, hvor lang tid du må bruge på at gennemføre din kandidatuddannelse, begynder derfor først fra det tidspunkt. 

Hvad med min SU?
Du kan først begynde at modtage kandidat-SU, når din bacheloruddannelse er helt afsluttet.

2. Du kan max være tilmeldt 30 ECTS på din kandidat

Du kan max være tilmeldt 30 ECTS på din kandidatuddannelse før du afslutter din bacheloruddannelse.  Det er derfor vigtigt, at du først og fremmest prioriterer at gøre din bacheloruddannelse færdig. Tilmelding til fag på kandidatuddannelsen har også betydning for fx din SU.

Læs mere om tilmelding til kandidatfag uden en afsluttet bachelor.

3. Kriterierne

Du kan få lov at være tilmeldt fag på din kommende kandidatuddannelse selvom du endnu ikke har afsluttet din bachelor, hvis du opfylder følgende 2 kriterier:

  1. Du mangler højest 15 ECTS på din bacheloruddannelse
  2. Du har bestået alle fag på 1. og 2. semester samt dit bachelorprojekt

NB: Hvis du søger ind på kandidatuddannelsen i international virksomhedskommunikation eller cand.merc.int. må du max mangle 5 ECTS på din bacheloruddannelse.

4. Sådan søger du tilladelse

Hvis du lever op til kriterierne, skal du søge om optagelse på kandidatuddannelsen på normal vis via Ansøgningsportalen. Sammen med din ansøgning skal du sende en anmodning om tilladelse til at være tilmeldt kandidatfag mens du afslutter din bachelor. 

5. Hvis du ikke lever op til kriterierne

Mangler du flere eller andre fag på din bacheloruddannelse end kriterierne tillader, skal du søge en dispensation for at få lov til at være tilmeldt fag på kandidatuddannelsen. Det gør du ved, at du i din anmodning om tilladelse markerer, at du søger dispensation fra kriterierne og begrunder hvorfor.

6. Hvad med dit retskrav?

For at beholde dit retskrav skal du blot begynde på din kandidat til den studiestart, der kommer efter det tidspunkt, hvor du består sidste eksamen på din bacheloruddannelse.

7. Hvad med din SU?

Du kan først begynde at modtage kandidat-SU, når din bacheloruddannelse er helt afsluttet.

                       Har du brug for hjælp?     

➤ Har du brug for hjælp til at finde den rette kandidat, kontakt Karrierevejledningen.
➤Har du spørgsmål om adgangskrav, overgangen fra Bachelor til Kandidat mv., kontakt Optagelsen.