Skip to main content

Karrieremuligheder

Som humanist er mulighederne mange,  og du er så privilegeret at kunne få job i mange forskellige brancher. Det kan være både private virksomheder, offentlige institutioner, organisationer m.fl. Stillingsbetegnelserne på det humanistiske arbejdsmarked er ofte brede som fx projektleder, analysemedarbejder og konsulent mv. Jobtitlen afspejler altså typisk ikke lige præcis din uddannelse, selvom du selvfølgelig bruger den i jobbet.

Overordnet set kan du altså få job i alle typer af virksomheder, organisationer og brancher – det handler blot om, at der er behov for en medarbejder med dine kompetencer.

Tænk over dine kompetencer undervejs
Det er vigtigt, at du allerede under din uddannelse tænker over, hvad du kan og vil arbejde med, når du er færdig. På den måde kan du tone din profil i den retning, du ønsker.

Hvilke muligheder giver din uddannelse i International Business Administration and Modern Languages?

Midt i studieforberedelser, eksamensopgaver og andre studieaktiviteter kan det være svært at få øje på, hvad alt dit arbejde med studiet i virkeligheden giver dig af kompetencer.

En uddannelse i International Business Administration and Modern Languages er en lang læreproces, hvor du blandt andet lærer at:

 • formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister
 • analysere komplekse problemstillinger og arbejdsmæssige sammenhænge i den globale organisation på baggrund af et solidt kendskab til erhvervsøkonomiske grunddiscipliner
 • systematisere kompleks viden og data i en erhvervsmæssig kontekst
 • forstå tekster på tysk/dansk og engelsk fra en erhvervsmæssig kontekst
 • foretage sammenlignende analyser og vurderinger af sproglige og erhvervsøkonomiske problemstillinger i forbindelse med internationale aktiviteter
 • løse interne og eksterne kommunikationsopgaver
 • udvise ansvarlighed og professionel etik i løsningen af praktiske problemstillinger i en virksomhed eller organisation
 • håndtere praktiske problemstillinger/situationer i internationalt orienterede virksomheder, organisationer eller institutioner

Måske du nu sidder og tænker, at du arbejder med meget mere og andre spændende kompetencer på dit studie, og det er rigtig godt, for du er eksperten, der kan fortsætte ”listen” i løbet af dine studier.

Hvad bliver du, når du er færdig med din uddannelse? Det spørgsmål har du sikkert tit fået til familiefesterne uden du helt ved, hvad du skal svare. Det kan også være, at det er et spørgsmål, du stiller dig selv. Hvis du godt kunne tænke dig noget inspiration til et svar, er det godt, du læser med her. Du har nemlig mange muligheder med dine kompetencer.

Helt konkret vil du kunne have et job, hvor du skal:

 • udforme og medvirke i gennemførelsen af handlingsprogrammer
 • identificere og analysere erhvervsøkonomiske problemer i en virksomhed
 • indgå i en faglig samtale på dansk/tysk og engelsk
 • udarbejde strategier, handlingsplaner og beslutningsgrundlag for konkrete problemstillinger i en erhvervsmæssig kontekst
 • samarbejde med andre om implementeringen af strategier og handlingsplaner

Alt i alt giver uddannelsen dig faglig kompetence til at analysere, vurdere og løse opgaver i forbindelse med virksomheders nationale og internationale aktiviteter samt de kommunikations- og formidlingsopgaver, der opstår i tilknytning virksomheders aktiviteter. Arbejdet kan være at opsøge nye eksportmarkeder eller at forhandle med myndigheder om eksportmuligheder, aftaler eller kontrakter. Du kan formidle information mellem virksomheder, løse opgaver eller indgå i projekter i organisationer og offentlige institutioner.

Flere gange i løbet af dine studier, kan du blive i tvivl om, hvad du skal bruge det til – og om du har valgt rigtigt. Selvom tvivl kan være ubehageligt, giver tvivl også anledning til at tænke over, hvilke valgmuligheder, du har i løbet af dine studier. Valgmulighederne kan være med til at tone din profil i den retning, du synes er spændende og giver mening for dine karriereplaner.

Måske tænker du, at det vil være spændende at arbejde med eksport, marketing, international kommunikation eller noget helt syttende, men du ved ikke om du har det, der skal til. Det har du heldigvis masser af muligheder for at finde ud af i løbet af din studietid.

Det kan være, at du synes, at det kan være spændende at komme i praktik (projektorienteret forløb) og/eller tage på et udlandsophold et semester i løbet af dine studier for at prøve kræfter med en anden kultur, afprøve dine kompetencer og opdage nye spændende muligheder.

Eller måske du overvejer at prøve kræfter med et studiejob, hvor du kan få mulighed for at løse opgaver, hvor du skal anvende nogle af dine kompetencer fra studiet og opdage nye karrieremuligheder, du ikke vidste ville være en mulighed for én med dine kompetencer.

Det er blandt mange andre ting den slags muligheder, der kan være med til at tone din profil og kaste et nyt lys på dine karrieremuligheder.

Hvis du har brug for et overblik over dine karrieremuligheder eller få sparring på, hvordan du når dertil, så kan du kontakte karrierevejledningen.


Har du brug for hjælp til at finde ud af, hvad du kan eller vil?

➤ Kontakt Karrierevejledningen


Sidst opdateret: 14.09.2021