Skip to main content

Fagspecifikke kompetencer

Dine fagspecifikke kompetencer er de kompetencer, som er unikke for din uddannelse. Det er altså dem, der adskiller din faglighed fra andre uddannelsers faglighed.

Hvis du ønsker en karriere inden for forskning eller undervisning i dit fag, så er det bl.a. dine fagspecifikke kompetencer, du vil trække på.

Hvad er mine fagspecifikke kompetencer?

I din studieordning er det beskrevet, at målet med din uddannelse er, at du som bachelor i erhvervsøkonomi og erhvervssprog besidder en række samfundsvidenskabelige og humanistiske kompetencer, som kvalificerer dig til at arbejde i internationalt orienterede virksomheder, organisationer eller institutioner inden for både den private og offentlige sektor. Du vil efter endt uddannelse kunne foretage sammenlignende analyser og vurderinger af sproglige og erhvervsøkonomiske problemstillinger i forbindelse med internationale aktiviteter, udforme og medvirke i gennemførelsen af handlingsprogrammer i forlængelse heraf og løse interne og eksterne kommunikationsopgaver, der indgår som led heri. Du besidder ud over erhvervsøkonomisk fagindsigt viden om kulturelle og samfundsøkonomiske forhold og deres indflydelse på sproglige og erhvervsøkonomiske problemstillinger samt viden om psykologiske og kommunikative forhold og deres indflydelse på formidlingen af budskaber til forskellige målgrupper. Endelig kan du formulere sig mundtligt og skriftligt på dine to fremmedsprog dansk/tysk og engelsk.

Har du brug for hjælp til sætte ord på dine kompetencer?

➤ Kontakt Karrierevejledningen.